Prejsť na obsah
Študentské súťaže - archív
VÝSLEDKY ŠTUDENTSKEJ SÚŤAŽE XELLA 
zo zasadnutia poroty dňa 14.03.2012

1.miesto 
Autori: Bc. Ľubica Dubeňová,
            Bc. Michala Bašová, 
            FA STU Bratislava

2.miesto 
Autori: Bc. Barbara Borščová, 
            Bc. Richard Šranko, 
            FA STU Bratislava

3. miesto 
Autori: Bc. Lenka Kvasničková, 
            Bc. Michal Čičala, 
            FSv ČVUT Praha
            ved. práce: Ing.arch. Luboš Knytl

Odmena 
Autori:  Martin Hudec, 
            Katarína Bergerová, 
            FA STU, Bratislava

Odmena
Autor :  Jana Štefanková,
             FA STU Bratislava, 
             Ved. práce: Prof. Susana   Maria Tavares dos Santos Henriques, 
             Portugalsko

Odmena 
Autori: Ivana Valeková, 
           Zuzana Záthurecká, 
           Darina Bartková,  
           Petra Sopoušková, 
           FA VUT Brno
           ved. práce: Ing.arch. Jan Mléčka


Srdečne blahoželáme oceneným !!!


Ing. arch. Ľuba Selcová, PhD.
odborný garant a tajomník súťaže