Prejsť na obsah
Študentský parlament FAD STU

UBYTOVANIE 2009/2010


1. kolo ubytovania

- starší študenti - pridelené ubytovanie tým, ktorí boli nad hranicou 524b /prospech, vzdialenosť, iné.../

kompletný zoznam

zoznam podľa jednotlivých internátov

ŠD Mladosť

ŠD Mladá Garda

ŠD Nikosa Belojanisa

ŠD Svoradov

- budúci prváci - pridelené ubytovanie tým, ktorí splnili podmienky a to vzdialenosť nad 60km a body za prijímaciu skúšku /+vysvedčenie/ nad 570b

kompletný zoznam

zoznam podla jednotlivých internátov

ŠD Mladosť

ŠD Nikosa Belojanisa

ŠD Mladá Garda

2. kolo ubytovania

- vyhodnotene po 20.7.2009 - starší študenti 

- vyhodnotene po 20.8.2009 - budúci prváci

- starší študenti + budúci prváci

- individualne hodnotenie na základe vzdialenosti od bydliska, sociálnych pomerov, a iných odôvodnení.
- pre toto kolo je potrebne poslať najneskor do 15.7. /do 20.8. -  budúci prváci/ odvolanie mailom na parlament@fa.stuba.sk

 

3. kolo ubytovania

- vyhodnotene po 20.9. 2009

- starší študenti + budúci prváci

- individualne hodnotenie na základe vzdialenosti od bydliska, sociálnych pomerov, a iných odôvodnení.

- pre toto kolo je potrebne poslať najneskor do 15.9. odvolanie mailom na parlament@fa.stuba.sk

 

Ďalšie kolá sa budú konať len vo výnimočných prípadoch !!!

Od 20.1.2010 do 20.2.2010 - sa prijímajú odvolania a žiadosti o internát / mailom na parlament@fa.stuba.sk / pre letný semester 2009/2010. / platí najmä pre študentov z Erazmus pobytu /


Vzhľadom na veľký záujem o niektoré internáty Vám v ďaľších kolách nemusí byť pridelený preferovaný internát!!!