Prejsť na obsah
Študijné oddelenie

Inštrukcie k podávaniu žiadostí pre pridelenie ubytovania a k rezerváciám  izieb pre nastupujúcich prvákov na bakalárske študijné programy v AR 2018_2019

Pokyny k ubytovaniu pre akademický rok 2018_2019

Dodatok k jednotným kritériám STU pre prideľovanie ubytovania študentom na FA STU

Prideľovanie bodov za zdravotné dôvody

Rada ubytovaných študentov na internáte Nikosa Belojanisa
Rada ubytovaných studentov na internáte Nikosa Belojanisa (RUŠ NB) sa stará o veci spojené s bývaním na internáte ako ubytovanie počas školskeho roka, komunikuje s vedením SD ohľadom požiadavok študentov a podobne. E-mail RUŠ NB je:
ruskanb@gmail.com