Prejsť na obsah
Veda a výskum

V dňoch 6. - 9. mája sa v rámci projektu DANUrB uskutočnilo šieste stretnutie partnerov a workshop v Novom Sade v Srbsku. Podujatie zorganizovala Fakulta technických vied Univerzity v Novom Sade a združila viac ako 40 výskumníkov a 60 študentov zo 7 krajín, pre ktorých bol pripravený bohatý štvordňový program plný exkurzií, diskusií formou okrúhlych stolov a študentských workshopov.

Všetci účastníci sa stretli v nedeľu večer, kedy bol predstavený podrobný program nadchádzajúcich dní. Nasledujúci deň bola naplánovaná spoločná exkurzia do mesta Bačka Palanka (Srbsko). Po príchode účastníkov privítali zástupcovia mestskej samosprávy a miestni experti, ktorí v krátkosti predstavili históriu, základné charakteristiky a protipovodňové opatrenia tohto mesta, a tiež pripravili krátky úvod do cieľov študentského workshopu. Následne sa skupina presunula k brehom Dunaja s plážou a veľmi peknou vyhliadkou na mesto Ilok, ktoré sa nachádza na brehu rieky Dunaj v Chorvátsku. Táto zaujímavá cezhraničná lokalita bola vybraná ako téma pre návrhy študentov, ktoré boli vypracované počas nasledujúcich dní na medzinárodnom študentskom workshope. Hlavným cieľom exkurzie bolo zoznámenie sa s miestom vrátane jeho obyvateľov a kultúrneho dedičstva. Nasledovala návšteva mesta Ilok, kde si účastníci pozreli jej slávne vinice a vinné pivnice, ako napríklad Starý sklep, ktorý dodáva víno aj britskej kráľovskej rodine. Táto oblasť je súčasťou bývalej vínnej cesty rímskych cisárov a Dunajskej vínnej cesty, ktorá prechádzala cez Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko a Bulharsko. Ďalší program zahŕňal návštevu starého mesta a dedinského panstva "Principovac" s panoramatickými výhľadmi na okolie. Exkurzia bola ukončená hodnotením získaných skúseností študentov a diskusiou o vnímaní a chápaní Dunaja a jeho hodnotách, ktoré robia túto rieku a jej okolie jedinečným a atraktívnym.


Tretí deň sa venoval workshopom partnerov a študentov. Po uvítancích prejavoch zástupcov organizujúcej fakulty a vedúceho projektu nasledovala krátka prezentácia zaujímavých faktov a zaujímavostí o meste Novi Sad. Následne sa všetci výskumní partneri zamerali na diskusiu o úlohách súvisiacich s kultúrnym dedičstvom a informačnými listami (datasheetmi) o zainteresovaných stranách. Popoludňajší program zahŕňal workshopy o vedeckých správach, ktoré sa týkali vybraných miest po Dunaji vo všetkých partnerských krajinách. Všetci vedci pracovali v malých skupinách, ktorí diskutovali o navrhnutých výskumných úlohách v rámci rôznych cieľov projektu DANUrB, ako je napríklad platforma GIS alebo pripravované putovné výstavy.


Paralelne prebiehal medzinárodný workshop študentov, kde skupiny študentov z viacerých krajín diskutovali a navrhovali efektívne zásahy do rozvoja a vylepšenia lokalít Bačka Palanka (Srbsko) - Ilok (Chorvátsko). Hlavným cieľom tohto študentského workshopu bola analýza potenciálov, hodnotenie lokálnych špecifík a vypracovanie návrhov pre otvorené verejné priestory na dvoch riečnych brehoch, ktoré sú navzájom prepojené, no aj oddelené riekou Dunaj, pričom prioritou boli potreby užívateľov a hlavným cieľom bolo vytvoriť spojenie medzi oboma stranami. Vzhľadom na skutočnosť, že ľudia trávia svoj voľný čas na týchto brehoch riek rôznymi aktivitami, predovšetkým počas leta, tieto lokality reprezentujú azda najcennejšie druhy verejných priestorov. Navyše, okrem ich popularity medzi miestnymi obyvateľmi, predstavujú veľký potenciál, ktorý by mohol prilákať početných návštevníkov aj z iných regiónov. V tomto workshope mali študenti veľkú príležitosť preštudovať rôzne spôsoby organizácie brehov rieky v okolí miest Bačka Palanka a Ilok s cieľom zvýšiť ich príťažlivosť na miestnej úrovni, vytvoriť vhodné zariadenia a atrakcie, navrhnúť nový charakter, ako aj stanoviť lokalitné programy a nájsť spôsob, ako tematicky a symbolicky podporiť prepojenie dvoch riečnych brehov v dvoch rôznych mestách a krajinách Európy.


Posledný deň stretnutia sa venoval rozvoju a obohateniu mobilnej aplikácie Pocket Guide, definovaniu štruktúry rozvojovej stratégie DANUrB a plánovaniu nadchádzajúcich partnerských stretnutí v nasledujúcich obdobiach projektu. Celá udalosť bola zakončená prezentáciami študentských prác a návrhov pre vybrané lokality Bačka Palanka - Ilok. Všetci partneri sa znova stretnú v mestách Štúrovo - Esztergom 29. júna, kde spoločne oslávia Medzinárodný deň Dunaja 2018.

Tento projekt je spolu financovaný Európskou úniou (Európskym fondom regionálneho rozvoja - ERDF a Nástrojom predvstupovej pomoci - IPA II)
WEB: www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb
Facebook: www.facebook.com/DANubeUrbanBrand/
Twitter: www.twitter.com/DANubeUrbanBran
Youtube: www.youtube.com/channel/UCgdE37NGcNpr6dXrf8SOyVw
Linkedin: www.linkedin.com/in/danurb-project-08a309141/

Autor: Ján Legény, komunikačný manažér projektu DANUrB