Prejsť na obsah
Veda a výskum

Hlavná jesenná udalosť v rámci projektu DANUrB, ktorá sa konala od 15. - 17. októbra, bola zasadená do malebnej krajiny mesta Golubac v Srbsku. Toto mesto, ponúkajúce stále sa meniace výhľady na pozadí rumunských svahov, sa nachádza na pravom brehu Dunaja, kde tento európsky veľtok dosahuje úctyhodnú šírku 6 kilometrov.

Stretnutia s primárnou témou  riešenia druhej periódy projektu a s tým spojenými aktivitami sa zúčastnilo viac ako 50 zástupcov projektových a pridružených strategických partnerov. Paralelne s danými výskumnými wokshopmi sa skupina študentov z Univerzity v Belehrade, Univerzity Novi Sad, Budapeštianskej technickej a ekonomickej univerzity a Univerzity Ion Mincu Bukurešť sústredila na hodnotenie a návrh otvorených verejných priestorov mesta Golubac s cieľom zvýšiť ich príťažlivosť pre miestne komunity a chodcov. Trojdňovú akciu organizovala Univerzita v Belehrade v úzkej spolupráci s miestnou Organizáciou cestovného ruchu Golubac ako pridruženého strategického partnera. 

Prvý deň stretnutia bol venovaný poskytnutiu potrebných vstupov účastníkom ohľadom tejto významnej kultúrnej a turistickej destinácie - rokliny Đerdap známej aj pod názvom Iron Gate. Celodenný program bol štruktúrovaný ako exkurzia, ktorá začala cestou autobusom a komentovanou prehliadkou série významných vyhliadkových bodov ako sú pevnosť Golubac, Veliki Kazan a Mali Kazan. V Tekiji účastníci presadli na loď, ktorá ponúkla výhľady na širokú vodnú hladinu, či okolitú krajinu národného parku Đerdap s množstvom kultúrnych pamiatok vytvorených človekom (sochy vytesané do brál - Decebalus na rumunskej strane a Tabula Traianea na srbskej strane). Po okružnej plavbe cesta pokračovala návštevou múzea národného parku Đerdap v Donji Milanovac a Lepenski Vir. Po návrate späť do do Golubacu sa vo večerných hodinách uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy o najlepšiu fotografiu pre novú pohľadnicu prezentujúcu mesto Golubac.

V pondelok, 16. októbra sa uskutočnilo stretnutie partnerov, ktoré bolo otvorené mnohými predstaviteľmi miestnej samosprávy, kultúrnych, turistických centier či iných zainteresovaných združení. Ranné prezentácie a diskusie boli venované miestnemu kultúrnemu dedičstvu a budúcim potenciálom pre ich lepšiu valorizáciu. Študentský workshop  začal dennou prehliadkou mesta Golubac a individuálnym prieskumom jeho centrálnej časti a pokračovala popoludní mapovaním a diskusiou o sieti priestorov určených pre chodcov. 

Workshop partnerov pokračoval 17. októbra s miestnymi prezentáciami na tému srbských stratégií v oblasti cestovného ruchu a pozvaných hosťujúcich lektorov. Poobedné stretnutie sa venovalo platforme GIS a priestorovým konceptom, ako aj rozdeleniu zodpovedností a úloh medzi partnerov projektu. Medzitým študenti pokračovali v Golubaci a dokončovali návrhy zmien verejného priestoru, ktoré následne prezentovali verejnosti.

Caption

Tento projekt je spolu financovaný Európskou úniou (Európskym fondom regionálneho rozvoja - ERDF a Nástrojom predvstupovej pomoci - IPA II.)

Caption