Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Štúdium študentov STU v zahraničí: info tu...

Aktuálne dokumenty k mobilitám ERASMUS nájdete tu:

Zásady a pravidlá výberového konania na zahraničné študentské mobility v rámci
programu Erasmus+ na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
(úplné znenie smernice dekanky č. 11_2015 - S)

  FA STU je členom EAAE - Európskej asociácie pre architektonické vzdelávanie.
  Viac informácií o aktuálnom dianí v asociácii nájdete na jej stránkach,
  prezentácia fakulty je tu...

  Pred časom došlo k zmenám v programe Akcia Slovensko-Rakúsko ...
  Staršie informácie o mobilitách Erasmus sú tu...

  Erasmus zmluvy na akademický rok 2017_2018

   

  Informačné prezentácie o programe Erasmus+ pre študentov STU

  Chceš ísť do zahraničia ?

  Organizačné pokyny a spôsob podania prihlášky


  Bližšie informácie poskytne :

  Marta Kaločajová, tel : 0918 66 5042, 02/5727 6211

  e-mail _ kalocajova@fa.stuba.sk