Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Štúdium študentov STU v zahraničí: info tu...

Aktuálne dokumenty k mobilitám ERASMUS nájdete tu:

Zásady a pravidlá výberového konania na zahraničné študentské mobility v rámci
programu Erasmus+ na Fakulte architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
(úplné znenie Smernice dekanka č. 11_2015 - S) 

FAD STU je členom EAAE - Európskej asociácie pre architektonické vzdelávanie.
Viac informácií o aktuálnom dianí v asociácii nájdete na jej stránkach,
prezentácia fakulty je tu...

Pred časom došlo k zmenám v programe Akcia Slovensko-Rakúsko ...
Staršie informácie o mobilitách Erasmus sú tu...

Erasmus zmluvy na akademický rok 2020_2021

Organizačné pokyny a spôsob podania prihlášky

 

Bližšie informácie poskytne :

Marta Kaločajová, tel : 0917 691 545, 02/5727 6211
e-mail: kalocajova@fa.stuba.sk