Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelavánia a vedy (ISSN 1338-0400).


Bulletin SAIA 8/2019 si môžete prečíať / stiahnuť na:
https://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/

Témou čísla sú štipendiá DAAD pre Slovensko na akademický rok 2020/2021.