Prejsť na obsah
Zamestnanci

Vitajte na stránke Odborového združenia zamestnancov Fakulty architektúry STU v Bratislave /ďalej len OZZ FA STU/, ktorá vám poskytne prehľad aktivít OZZ FA STU, informácie z organizovaných podujatí, pozvánky na pripravované akcie a závažné dokumenty.

Aktuálne dianie:
- Vyhlásenie Rady OZ PŠaV na Slovensku k prijatiu Programového vyhlásenia vlády SR
- Stanovisko OZ PŠaV k voľbám do NR SRDeklarácia OZ PŠaV 
Stanovisko rektora STU
Vyhlásenie štrajkového výboru IVU (10.2.2016)

Špecifický doplnok KZ STU 2019

Odborová organizácia STU BA

Aktuality Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy, OZPŠaV

Členovia:
Výbor OZZ FA STU 
Úsekoví  vedúci OZZ FA STU
Zastúpenie vo fakultných komisiách
Prihláška za člena OZZ FA STU

Interné dokumenty:
Stanovy OZZ FA STU
Zásady hospodárenia a použitia prostriedkov OZZ FA STU
Zásady poskytovania finančných pôžičiek pre členov OZZ FA STU

Kolektívna zmluva:

Kolektívna zmluva STU na rok 2018
Kolektívna zmluva STU na rok 2017
Kolektívna zmluva STU na rok 2016
Špecifický doplnok  FA STU ku KZ na na rok 2015
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2016

Zápisnice:

Zápisnica z výročnej schôdze OZZ FA STU 2014

Informácie:
Chystáte sa do dôchodku?
Odstupné a odchodné
Zákonník práce

Aktivity:

Podklady k výkonovým štandardom
Stretnutie s dôchodcami FA STU 2014
Stretnutie s dôchodcami FA STU 2015
Výročná schôdza OZZ FA STU 2015 
Konferencia UOO ZOOH FEI 2016 dňa 09.02.2016Kontakt: FA STU v Bratislave, Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava, miestnosť č. 328
Telefón: +421 907 216 824 (Ing. Michal Brašeň, Art.D. - predseda OZZ FA STU)