Prejsť na obsah
Zamestnanci

Vitajte na stránke Odborového združenia zamestnancov Fakulty architektúry STU v Bratislave /ďalej len OZZ FA STU/, ktorá vám poskytne prehľad aktivít OZZ FA STU, informácie z organizovaných podujatí, pozvánky na pripravované akcie a závažné dokumenty.

Aktuálne dianie:
- Vyhlásenie Rady OZ PŠaV na Slovensku k prijatiu Programového vyhlásenia vlády SR
- Stanovisko OZ PŠaV k voľbám do NR SRDeklarácia OZ PŠaV 
Stanovisko rektora STU
Vyhlásenie štrajkového výboru IVU (10.2.2016)

Odborová organizácia STU BA

Aktuality Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy, OZPŠaV

Členovia:
Výbor OZZ FA STU 
Úsekoví  vedúci OZZ FA STU
Zastúpenie vo fakultných komisiách
Prihláška za člena OZZ FA STU

Interné dokumenty:
Stanovy OZZ FA STU
Zásady hospodárenia a použitia prostriedkov OZZ FA STU
Zásady poskytovania finančných pôžičiek pre členov OZZ FA STU

Kolektívna zmluva:

Kolektívna zmluva STU na rok 2016
Špecifický doplnok  FA STU ku KZ na na rok 2015
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2016

Zápisnice:

Zápisnica z výročnej schôdze OZZ FA STU 2014

Informácie:
Chystáte sa do dôchodku?
Odstupné a odchodné
Zákonník práce

Aktivity:

Podklady k výkonovým štandardom
Stretnutie s dôchodcami FA STU 2014
Stretnutie s dôchodcami FA STU 2015
Výročná schôdza OZZ FA STU 2015 
Konferencia UOO ZOOH FEI 2016 dňa 09.02.2016Kontakt: FA STU v Bratislave, Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava, miestnosť č. 328
Telefón: 02/ 572 76 320; 0918 563 087 (Ing.arch. Juraj Furdík, PhD.)