Prejsť na obsah
Zamestnanci

Komisia pre bezpečnosť a ochranu pri práci:
Ing. Michal Brašeň, ArtD.
michal.brasen@stuba.sk
Žaneta Gréková
zaneta.grekova@stuba.sk

Sociálna komisia:
Ing. Katarína Gécová, PhD.
gecova@fa.stuba.sk

Komisia pre dodržiavanie pracovnej disciplíny:
Ing. Michal Brašeň, ArtD.
michal.brasen@stuba.sk