Prejsť na obsah
Fakulta architektúry

Zoznam členov VaUR FA STU pre funkčné obdobie: 1. 10. 2014 - 30. 9. 2018
(schválený AS FA STU dňa 30.9. 2014):

predsedníčka:
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.

Interní členovia: 
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.
prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD.
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
prof. akad. soch. Peter Paliatka
Ing. arch. Pavel Paňák, hosť. prof.                  
prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
Ing. arch. Ľubomír Závodný, hosť. prof.

Mimofakultní členovia:
prof. akad. mal. Ladislav Čarný, VŠVU, Bratislava 
prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel, FA ČVUT, Praha      
doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD., FU TUKE Košice                           
doc. Ing. arch. Roberta Štepánková, PhD.  SPU, Nitra            
doc. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.,  FU, Košice                  
Ing. arch. Vojtech Hrdina, PhD., AUREX , spol. s.r.o. Bratislava                                    
Ing. arch. Imrich Pleidel, SKA Bratislava                             

Čestní členovia:
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. - dekan SvF STU, Bratislava
Ing. arch. Martin Kusý, hosť. prof. FA STU                                        
Ing. arch. Štefan Polakovič , FA STU
prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc., TU Zvolen      

Rokovací poriadok
Výpisy uznesení