Prejsť na obsah
Fakulta architektúry a dizajnu STU

Zápisy a uznesenia zo zasadnutí VaUR FAD STU

Rokovací poriadok Vedeckej a umeleckej rady FAD STU

 

Zoznam členov Vedeckej a umeleckej rady FAD STU pre funkčné obdobie od 1.10.2018 do 30.9.2022 (schválený AS FAD STU dňa 6.11.2018):

Predseda VaUR FAD STU

 1. prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.

Interní členovia    

 1. doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
 2. Ing. Michal Brašeň, ArtD.
 3. prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
 4. doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
 5. doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
 6. prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
 7. Ing. arch. Ján Legény, PhD.
 8. prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
 9. prof. akad. soch. Peter Paliatka
 10. hosť. prof. Ing. arch. Pavel Paňák
 11. prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
 12. Ing. arch. Štefan Polakovič
 13. prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
 14. prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
 15. doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
 16. prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
 17. hosť. prof. Ing. arch. Ľubomír Závodný

Mimofakultní členovia

 1. prof. akad. mal. Ladislav Čarný, VŠVU, Bratislava
 2. prof. Dipl. Arch. ETH Dr. Christian Hanus, Donau-Universität, Krems
 3. doc. Ing. Ján Kanócz, CSc., FU TUKE, Košice
 4. MArch. Ing. arch. Jan Kristek, Ph.D., FA VUT, Brno
 5. prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc., TU Zvolen
 6. prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., SvF STU, Bratislava

Čestní členovia: 

 1. prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD., emerit. prof., FAD STU
 2. Ing. arch. Ingrid Konrad, Magistrát mesta Bratislava
 3. prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD., emerit. prof., FAD STU
 4. Ing. arch. Imrich Pleidel, SKA, Bratislava   
 5. Ing. arch. Peter Morgenstein,PhD., FAD STU                     
 6. prof. Ing. Irich Tužinský, CSc., emerit. prof.