Prejsť na obsah
Ústav architektúry obytných budov


Publikačná činnosť:


Kapeller, Vera - Huemer, Johannes - Gollner, Christoph - Bacová, Andrea - Puškár, Branislav - Moravčíková, Henrieta: Plattenbausiedlungen.Erneuerung des baukulturellen Erbs in Wien und Bratislava. - Stuttgart : Fraunhofer IRB, 2009. - 889 s. - ISBN 978-3-8167-7665-9

Puškár, Branislav - Budkeová, Branislava: Intelligent residential buildings, possibilities of using intelligent systems in designing residential buildings.

In: Theory and History of Architecture, Urban Planning and Product Design in Studies by PhD Students : at FA STU in Bratislava, 2006-2007. - Bratislava : STU v Bratislave FA, 2007. - ISBN 978-80-227-2740-2. - S. 55-61

Budkeová, Branislava - Puškár, Branislav: Prvky tieniacej techniky v architektúre obytných domov.

In: Energokoncepty I. Navrhovanie budov : vedecký seminár, Bratislava máj 2005. - : STU v Bratislave FA, 2005. - ISBN 80-227-2341-X. - S. 43-51

Mayer, Vera - Huemer, Hannes - Bacová, Andrea - Gollner, Christoph - Puškár, Branislav: Pilotprojekt:Umfassende Sanierung eines Wohnblocks in Bratislava - Petržalka. - Viedeň : Institut für Stadt - und Regionalforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Kooperation mit der Slowakischen Technischen Universität, Fakultät für Architektur, 2006. - 7.s.

Puškár, Branislav: Inteligentné budovy na bývanie. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2008. - 60 s.

Puškár, Branislav: Konverzia panelového bytu na inteligentný.

In: Materiály pro stavbu. - ISSN 1213-0311. - Roč.17,č.6 (2011), s. 26-31

Budkeová, Branislava - Puškár, Branislav: Diskomfort v inteligentnej obytnej budove.

In: Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu. - ISSN 1335-8634. - stav - máj 2008 (2008), časť 7/9.1

Budkeová, Branislava - Puškár, Branislav: Hybridné bytové domy - príklady.

In: Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu. - ISSN 1335-8634. - stav - február 2009 (2009), 7/6.2.1 12 s.

Budkeová, Branislava - Puškár, Branislav: Hybridné málopodlažné bytové domy.

In: Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu. - ISSN 1335-8634. - stav - február 2009 (2009), 7/6.2 16 s.

Budkeová, Branislava - Puškár, Branislav: Inteligentné obytné budovy.

In: Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu. - Bratislava : Verlag Dashöfer. - ISSN 1335-8634. - stav - máj 2008. - , 2008, 28 s- časť7/9

Budkeová, Branislava - Puškár, Branislav: Inteligentné obytné budovy - príklady.

In: Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu. - ISSN 1335-8634. - stav - máj 2008 (2008), časť 7/9.2

Budkeová, Branislava - Puškár, Branislav: Prvky tieniacej techniky v architektúre obytných budov.

In: Stavba. - ISSN 1335-5406. - Roč. 8, č. 9 (2005), s. 16-20

Lovich, Peter - Puškár, Branislav: Konverzia administratívnych budov na bývanie.

In: Eurostav. - ISSN 1335-1249. - roč.16, č.1-2 (2010), s. 12-15

Puškár, Branislav - Sekera, Vladimír: Asistencia inteligentných technológií pri bývaní vo výškach.

In: Eurostav. - ISSN 1335-1249. - roč.17, č.3 (2011), s. 22-25

Puškár, Branislav: Inteligentné budovy na bývanie.

In: Stavba. - ISSN 1335-5406. - Roč. 9, č. 9 (2006), s. 46-49

Puškár, Branislav: Inteligentné budovy na bývanie:Komfort či obmedzovanie ?

In: ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Biznis. - ISSN 1335-1230. - roč.14, č.8 (2007), s. 60-62

Puškár, Branislav: Konverzia panelového bytu na inteligentný.

In: Projekt. - ISSN 1335-2180. - roč.53, č.1 (2011), s. 46-51

Puškár, Branislav: Mýty, omyly a postrehy ... o inteligentných budovách.

In: Arch. - ISSN 1335-3268. - roč.16, č.9 (2011), s. 56-57

Puškár, Branislav: Prejavy inteligencie administratívnych budov.

In: Eurostav. - ISSN 1335-1249. - roč.16, č.3 (2010), s. 16-18

Puškár, Branislav: Quo vadis inteligentné obytné budovy.

In: Eurostav. - ISSN 1335-1249. - roč.15, č.3 (2009), s. 28-31

Puškár, Branislav: Residential smart buildings. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2008. - p.60 s. - ISBN 1335-8634

Puškár, Branislav - Lovich, Peter: Špecifické formy bývania v meste.

In: Eurostav. - ISSN 1335-1249. - roč.16, č.1-2 (2010), s. 8-11

Puškár, Branislav - Lovich, Peter: Špecifické formy bývania v meste. I.Transformačné tendencie v spoločnosti.

In: Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu. - ISSN 1335-8634. - stav - máj 2010 (2010), s. 21-46

Puškár, Branislav: Transformácia panelového bytu na inteligentný.

In: Správca bytových domov. - ISSN 1336-7919. - Roč. 6, č. 2 (2011), s. 64-67

Puškár, Branislav: Význam inteligencie v architektúre.

In: Alfa spectra FA STU. - ISSN 1135-2679. - roč.14, č.1-4 : Architektonické listy FA STU (2010), s. 36-41

Bacová, Andrea - Puškár, Branislav: Pilotprojekt :architektonische Studie der Wohnhausanlage.

In: Plattenbausanierung in Wien und Bratislava : Neues Leben in alten Strukturen, Wien, 14.-15.6.2005. - Wien : Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2006. - ISBN 3-9502069-2-2. - 3 s

Puškár, Branislav: Bytové domy pre Detvu - dôležité je merítko.

In: Vízie mesta Detva. - Bratislava : STU v Bratislave, 2011. - ISBN 978-80-227-3541-4

Puškár, Branislav - Budiaková, Mária: Energy efficient hotel - Kollar square.

In: Solar Renewable Energy News - SREN : Brief proceeding of the SREN,Florence, April 2-8.2005. - Florence : SREN, 2005. - ISBN 80-223-2048-X. - S. 158

Puškár, Branislav: Inteligentné buovy na bývanie : Integrovaný prístup k návrhu inteligentných rodinných a bytových domov. - Bratislava : FA STU , 2008. - 146 s.

Puškár, Branislav: Vízie mesta Detva. - Bratislava : STU v Bratislave, 2011. - 48 s. - ISBN 978-80-227-3541-4

 

Publikácie v zborníkoch z vedeckých seminárov a konferencií:


Puškár, Branislav: Diskomforty vznikajúce v inteligentnej obytnej budove.

In: Nové technologické systémy v navrhovaní budov II : Vedecký zborník recenzovaných vedeckých prác. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3382-3. - S. 51-59

Puškár, Branislav: Inteligentné budovy na bývanie - integrovaný prístup k návrhu inteligentných rodinných a bytových domov.

In: Zborník príspevkov zo seminára doktorandov na Fakulte architektúry STU v roku 2007. - Brataislava : FA STU , 2008. - ISBN 978-80-227-3039-6. - S. 30-43

Puškár, Branislav: Koncept inteligentnej budovy ako súčasť komplexnej obnovy bytových domov.

In: Nové technologické systémy v navrhovaní budov III : Vedecký zborník recenzovaných vedeckých prác. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-227-3427-1. - S. 32-38

Puškár, Branislav: Stanovenie optimálnej miery inteligencie v inteligentných obytných budovách.

In: Nové technologické systémy v navrhovaní budov I : Vedecký zborník recenzovaných vedeckých prác. - Bratislava : STU v Bratislave, 2008. - ISBN 978-80-227-3383-0. - S. 48-51 

Puškár, Branislav: Koncept inteligentnej budovy ako súčasť komplexnej obnovy bytových domov.In: Komplexná obnova bytových domov 2010. : IV.medzinárodná konferencia.Financovanie,úspory energie a kvality bývania.Podbanské,SR,18.-19.11.2010. - Martin : Združenie pre podporu obnovy bytových domov, 2010. - ISBN 978-80-227-3409-7. - S. 117-122

Puškár, Branislav: Quo vadis inteligentné bytové domy - aktuálny stav problematiky.

In: Komplexná obnova bytových domov 2008 : II.medzinárodná konferencia.Podbanské,SR,19.-20.11.2008. - Martin : Združenie pre podporu obnovy bytových domov, 2008. - ISBN 978-80-969675-7-5. - S. 152-158 

Puškár, Branislav - Lovich, Peter: Súčasné trendy v transformácii bytov v panelových bytových domoch.

In: Komplexná obnova bytových domov 2009 : III. medzinárodná konferencia.Financovanie a programy na úsporu energie.Podbanské,18.-19.11.2009. - : Združenie pre podporu obnovy bytových domov, 2009. - ISBN 978-80-227-3195-9. - S. 85-90 

Puškár, Branislav: Inteligentné budovy na bývanie.

In: Construction summit 2010 : 4. ročník medzinárodbej odbornej konferencie Construction Summit 2010, Bratislava 10.2.2010. - Bratislava : In Form Slovakia, 2010. - CD (4s.) 

Puškár, Branislav: Konverzia panelového bytu na iteligentný.

In: Construction summit 2011 : Medzinárodná konferencia 10.2.2011, Bratislava. - Bratislava : In Form Slovakia, 2011. - S. 23-27 

 

Architektonické štúdie a projekty /výber z tvorby/:


 

▪ Realizačný projekt – Rodinný dvojgeneračný dom Remeselnícka ulica, Bratislava – Rača (v kol. s ing. Z. Tomkom), jan.2004

▪ Realizačný projekt – Rekonštrukcia bytu na Štrbskom plese, Bratislava (v kol. s  I. Stankocim), sept.2005

▪ Realizačný projekt – Rodinný dom Staré grunty, Bratislava – Karlova Ves (v kol. s ing. Z. Tomkom), okt. 2005

▪ Architektonická štúdia revitalizácie panelového domu na Beňadickej ulici, Bratislava - Petržalka  (v kol. s doc.Bacovou) okt.2005

▪ Realizačný projekt – Rekonštrukcia bytu na Medenej ulici, Bratislava – Staré mesto (v kol. s  I.

Stankocim), nov.2005

▪   Zastavovacia štúdia ulice Novohorská, m.č. Rača, Bratislava (v kol. s I.Stankocim, ing. Z. Tomkom), dec.2005

▪ Architektonická štúdia  hotela Habermeyer, Panenská ulica, Bratislava- Staré mesto (v kol. s arch.Ľ. Boháčom a I.Stankocim), sept.2006

▪ Architektonická štúdia revitalizácie centra Trenčianskych teplíc –  (v kol. s I.Stankocim), okt.2006

▪ Architektonická štúdia  obytnej zóny Hamuliakovo (v kol. s arch. Rebrom a I. Stankocim), nov.2006

▪ Architektonická štúdia – Kaviareň AQUA, Obchodné centrum Avion, Bratislava – Nové mesto (v kol. s I. Stankocim), nov.2006

▪ Architektonická štúdia  kaviarne, Obchodné centrum Avion, Bratislava (v kol. s  I.Stankocim), jan.2007

▪ Realizačný projekt – Kaviareň Lozano, Obchodné centrum Polus, Bratislava – Nové mesto (v kol. s I. Stankocim), apr.2007

▪ Realizačný projekt – Foyer firmy RECA,  Vajnorská ulica, Bratislava – Nové mesto (v kol. s I. Stankocim), sept.2007

▪ Projekt pre stavebné povolenie – Škôlka pre nevidiace deti, Svrčia ulica, Bratislava (v kol. s  I. Stankocim), nov.2007

▪ Realizačný projekt – Rodinný dom v Plaveckom štvrtku, okres Malacky (v kol. s P. Puškárom,  I. Stankocim), dec.2007

▪ Realizačný projekt – Hostel Obchodná ulica , Bratislava –Staré mesto (v kol. s P. Puškárom, I. Stankocim), jan.2008

▪ Architektonická štúdia  rekonštrukcie časti pasáže Luxor – Štúrova ulica, Dunajská ulica,  Bratislava – Staré mesto (v kol. s I. Stankocim), apr.2008

▪ Architektonická štúdia – základná škola a škôlka, Bratislava –Záhorská Bystrica (v kol. s P. Puškárom, I. Stankocim), okt.2008

▪ Realizačný projekt – Bufet - NRSR, Bratislava (v kol. s P. Puškárom, I. Stankocim), jan.2009

▪ Realizačný projekt – Recepcia ubytovacej časti NRSR, Bratislava (v kol. s P. Puškárom, I. Stankocim), feb.2009

▪ Realizačný projekt – Výdaj jedál - reštaurácia NRSR, Bratislava (v kol. s P. Puškárom, I. Stankocim), feb.2009

▪ Realizačný projekt – Kancelária podpredsedu NRSR  - rekonštrukcia, Bratislava (v kol. s P. Puškárom, I. Stankocim), feb.2009

▪ Realizačný projekt – Fitness NRSR  - rekonštrukcia, Bratislava (v kol. s P. Puškárom, I. Stankocim), feb.2009

▪ Architektonická štúdia – Rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami, Bratislava- Lamač,(v kol. s I. Stankocim), sept.2010

▪ Architektonická štúdia – Reštaurácia ZŠON, Bratislava (v kol. s I. Stankocim), okt.2010

▪ Architektonická štúdia – Herňa ZŠON, Bratislava (v kol. s I. Stankocim), okt.2010

▪ Realizačný projekt – Bufet ZŠON, Bratislava (v kol. s P. Puškárom, I. Stankocim), február.2011

▪ Realizačný projekt – Kaviareň, bar, herňa – Polyfunkčný dom Retro, Bratislava (v kol. s P. Puškárom, I. Stankocim), marec.2011

▪ Ideový zámer –Golfhotel– Dolné orešany, okr.Trnava(v kol. s I. Stankocim), máj.2011

▪ Realizačný projekt – Lekáreň– Jarovce, Bratislava (v kol. s P. Puškárom, I. Stankocim), júl.2011