Prejsť na obsah
Ústav architektúry obytných budov

 

Vzdelanie:


Vysokoškolské: 1983,  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry

 

Priebeh zamestnania:


1983 – 1990 Štátny projektový ústav obchodu, Bratislava

1990 – 1992 Asistent VŠVU Bratislava, katedra architektúry

1990 – 1992 A-plus, architektonická kancelária

1992 – 1995 Bahna Palčo Starý Závodný, architektonická kancelária

1995 Architektonická kancelária Ľubomír Závodný

2000 Pôsobenie na FA STU

2004 – 2006 Hosťujúci docent FA STU

2006 – 2013 Hosťujúci profesor FA STU

2011 Zástupca vedúceho ÚAOB

 

Pedagogická činnosť:


Asistent, VŠVU Bratislava, katedra architektúry, vedúci: prof. Rastislav Janák, 09/1990 – 06/1992

Pôsobenie na FA STU od r.2000 

Čestné uznanie za vynaloženú pedagogickú činnosť, Kolégium Jána Seleyeho, Komárno, 2003

Hosťujúci docent na FA STU, Bratislava, diplom 5/2004, VaUR, 06/2004

Hosťujúci profesor na FA STU, Bratislava, dekrét č.20, 12/2006

Hosťujúci profesor na FA STU, Bratislava, dekrét č.25, od 03/2009 do 03/2011

Hosťujúci profesor na FA STU, Bratislava, dekrét č.44, od 05/2011 do 05/2013

Člen Vedeckej a umeleckej rady FA STU, riadny člen 2009/10

Člen Vedeckej a umeleckej rady FA STU, čestný člen, 2010/11

Člen komisie výberového konania profesorov a docentov VŠVU, Bratislava, 12/2003

Oponent dizertačnej práce, E.Vojteková,  FA STU Bratislava, 2006

Člen habilitačnej komisie FA ČVUT, J.Štempel, Praha, 2011

 

Diplomanti:


2006 Kristián Szabó, 2006 Peter Veleba, 2007 Pavel Adamik,2007 Stanislav Meliš, 2008 Jaroslav Tarajčák, 2008 Barbora Šafáriková, 2009 Ivana Pavličková, 2009 Dorota Pavelková, 2010 Veronika Zlámalová, 2010 Rastislav Zlámal, 2011 Zuzana Almášiová, 2011 Ivan Godarsky

 

Oponentské posudky diplomových prác:


1995 Zuzana Pajerchinová, Doc.Ing.arch. Ivan Petelen, CSc.

1995 Adéla Drozdová, Doc.Ing.arch. Peter Vodrážka, CSc.

1996 Zuzana Vaverčáková, Doc.Ing.arch. Ivan Petelen, CSc.

1996 Danica Tomašovičová, Doc.Ing.arch. Ivan Petelen, CSc.

1996 Klaudia Jutková, Doc.Ing.arch. Peter Vodrážka, CSc.

1997 Karol Stassel, Doc.akad.arch. Imrich Vaško, VŠVU

1997 Vladimír Badiar, Doc.akad.arch. Imrich Vaško, VŠVU

1998 Angela Hanzoková, Ing.arch. Pavel Kosnáč

1998 Adrián Haško, Ing.arch. Pavel  Kosnáč

1998 Marek Stránsky, Doc.ing.arch. Peter Vodrážka

1999 Jozef Seman, Doc.Ing.arch. Ivan Gürtler

1999 Norbert Gáfrik, Prof.Ing.arch. Peter Havaš, CSc.

1999 Gabriela Verebová, Doc.Ing.arch. Peter Vodrážka, CSc.

2000 Igor Koválovský, Doc.Ing.arch. Ivan Gürtler

2001 Petra Rajchlová, Doc.ing.arch. Rudolf Masný, PhD

2001 Mária Kubasáková, Doc.ing.arch. Branislava Budkeová, PhD

2001 Daniela Špičáková, Prof.Ing.arch. Peter Vodrážka, CSc.

2005 Pavol Šilla, Dom na ceste, Doc.ing.arch. Juraj Koban

2008 Miroslav Prokopič, Doc. Ing.arch. Ľubica Vitková

2008 Peter Novotný, Doc. Ing.arch. Ľubica Vitková

2011 Ondrej Marko, Ing.arch. Beáta Polomová, PhD.

2011 Matúš Pastorok, Doc.Ing.arch. Ján Štempel, FA ČVUT, Praha

 

Účasť na podujatiach:


ArchitekturTage, 2002, Open House – Centrála VÚB, Bratislava, Office Ľubomír Závodný

Archiprix International - Glasgow 2005, cena o najlepšiu diplomovú prácu

ArchitekturTage, 2006, Polyfunkčný objekt Ingsteel, Bratislava, otvorený ateliér Ľubomír Závodný

Archiprix International - Shanghai 2007, cena o najlepšiu diplomovú prácu

Archiprix International - Montewideo 2009, cena o najlepšiu diplomovú prácu

Architecture SK, 2010

Archiprix International – MIT Cambridge USA 2011, cena o najlepšiu diplomovú prácu

Archdays 2011, Festival architektúry v Bratislave, 2011

1x1// jeden projekt, jeden atelier// Ľubomír Závodný 31/03/2011

Workshop Hurbanove kasárne, Bratislava 2011, prednáška a konzultant

Workshop Letná škola 2011, konzultant

Architectureweek Praha, 2011

 

Externé prednášky:


Oceľ v architektúre, 2003, Ľubovnianske kúpele

Rodinné bývanie, medzinárodná konferencia, Višegrádsky fond, SAS, 2007

Pecha Kucha Night, Bratislava, 2009

FA VUT, Brno, 2010, Vzťahy

Wonderland – architektonické súťaže, Bratislava, 2011

Vedenie ateliéru, SKA, Bratislava, 2011

 

Účasť na konferenciách:


Miesto pre modlitbu, VŠVU, Bratislava, 04/1999 – prezentácia tvorby

Sakrálne stavby, 10 rokov výstavby, Dom Techniky Bratislava, 06/2002 – prednáška

Rodinné bývanie, medzinárodná konferencia, Višegrádsky fond, SAS, 2007

 

Monografie:


Architekt Ľubomír Závodný, H.Moravčíková, Meritum , 1998, ISBN 80-88791-24-3

 

Výstavy:


Poézia striedmosti, V. medzinárodná výstava Bienále Benátky, 1991,

Poézia striedmosti, Slovenská národná galéria, Desseffyovský palác, Bratislava, 1991/92

Poesie střízlivosti, Národní galerie v Praze, Palác Kinských, 1992

Bratislava, Paríž - Kultúrne a informačné stredisko ČSFR v Paríži, 1992

Something Architecture Capital Bratislava, Slovakia, UIA Congress, Barcelona, 1996

New European Architecture – Architecture from the new EU member, 1996

Central and Eastern European Architecture in the 1990s, Lipsko, 1997

Piranesi Award 1998, Slovinsko

Architektur der Slowakei Heute, Berlín, 2002

Architektur Slowakei, Wien – Ringturm, 2003/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Impulse ind Reflexion, Architektur Slowakei, 2004, ETH Zürich

Piranesi Award 2004, Slovinsko

Súčasná slovenská architektúra vo fotografiách Ľuba Stacha, Bratislava, 2009

Contemporary Slovak Architecture in photography by Ľubo Stacho, Londýn, 2009

Autorská výstava Ľubo Závodný DOMY, FA STU Bratislava, 2010

Současná slovenská architektura, Monika a Ľubo Stacho, Ostrava, 2011

Autorská výstava Ľubo Závodný DOMY, Slovenský inštitút Praha, 2011 

 

Členstvo v  porotách:


Grand Prix Obce architektů, 2005, Česká republika

CE.ZA.AR 2007

CE.ZA.AR 2008 – predseda poroty

Urbanisticko architektonická súťaž, Kostol podunajské Biskupice, 1992

Urbanisticko architektonická súťaž, Kostol podunajské Biskupice, 1992

Urbanisticko architektonická súťaž, Svätoplukovo námestie, Nitra, 2009

Urbanisticko architektonická súťaž, South City, Bratislava, 2005

Verejná architektonická súťaž, Františkánske nám., Bratislava, 2010

XELLA študentská súťaž, 12.ročník, 2006-7, Zahrady pivovaru Eggenber, Český Krumlov 

XELLA študentská súťaž, 13.ročník, 2007-8, Kameňolom Marianka

XELLA študentská súťaž, 14.ročník, 2008-9, Pavilon člověka, ZOO Praha Troja

XELLA študentská súťaž, 15.ročník, 2009-10, Meetingpoint 4 Sandberg, Bratislava - Devín

XELLA študentská súťaž, 16.ročník, 2010-11, Plzeň, Koncertná sála

Fasáda roka, Baumit, 2003

Fasáda roka, Baumit, 2004

Fasáda roka, Baumit, 2006

Fasáda roka, Baumit, 2008

Fasáda roka, Baumit, 20010

Krištáľové krídlo 2007

Krištáľové krídlo 2010

Young Architect Award 2009, Praha, ABF

Isover  – študentská súťaž, FA STU, Bratislava, 2011

Druhá kůže – študentská súťaž, FA ČVUT, Praha, 2011

VELUX – študentská súťaž, Praha, cz active house, 2011/12

YAP.SK.2010 – študentská súťaž, Young Architect Prize, Slovakia

 

Ocenenia:


Cena Dušana Jurkoviča 2000 – Nominácia, Evanjelický a.v. kostol Ducha svätého v Nitre

Cena Dušana Jurkoviča 2004 – Nominácia, Dom nábytku Atrium, Bratislava

Cena ARCH 1998 – Nominácia, Bytový dom, Šamorín

Cena ARCH 1998 – Nominácia, Kaviareň Metropol, Bratislava

Cena ARCH 1999 – Nominácia, Podkrovný byt, Bratislava

Cena ARCH 2000 – Cena, Rímskokatolícke pastoračné centrum, Bratislava

Cena ARCH 2001 – Nominácia, Ev.kostol, Nitra

Cena ARCH 2002 – Nominácia, Tatracentrum, Bratislava

Cena ARCH 2003 – Nominácia, Westend, Bratislava

Cena ARCH 2004 – Cena, Dom nábytku Atrium, Bratislava

Cena ARCH 2005 – Nominácia, Polyfunkčný objekt Ingsteel, Bratislava

Cena ARCH 2010 – Nominácia, TatraCity, Bratislava

Cena ARCH 2010 – Nominácia, Rodinný dom Devín II, Bratislava

Cena ARCH 2011 – Nominácia, Cassovar Business Center I., Košice

CA.ZA.AR 2002 – Nominácia, Bytové domy, Šamorín

CA.ZA.AR 2002 – Nominácia, Ev.kostol Ducha svätého, Nitra

CA.ZA.AR 2009 – Cena, Bytové domy A+B, Bratislava

CA.ZA.AR 2009 – Nominácia, Rodinný dom Kĺzavá, Bratislava

CA.ZA.AR 2011 – Nominácia, Cassovar Business Center I., Košice

Stavba roka 2000, Bytový dom Nad Lúčkami, Bratislava, Cena Prvej stavebnej sporiteľne

Stavba roka 2004, Dom nábytku ATRIUM, Bratislava, Cena TÚSS

Stavba roka 2006, Polyfunkčný dom Ingsteel, Bratislava, Cena TÚSS

Stavba roka 2010, Cassovar Business Center I., Košice, Cena TÚSS

Stavba roka 2011, Rodinný dom, Bratislava – Záhorská Bystrica, Cena SKSI

Krištáľové krídlo 2009

ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2009

ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2010

Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj mestskej časti Bratislava – Nové mesto, 2000

 

Významné realizácie a projekty:


Obytný dom ”D”, Šamorín, Ľ.Závodný

Centrála VÚB, Bratislava, J.Bahna, M.Juráni, I.Palčo, Ľ.Závodný

Centrála VÚB, Bratislava, J.Bahna, M.Juráni, I.Palčo, Ľ.Závodný 

Tatracentrum, Bratislava, Ľ.Závodný, M.Siebert, R.Kachlík, P. Vavrica

 

Národná banka Slovenska, Lučenec, Ľ.Závodný, Bliznakov, M.Siebert, P.Vodrážka 

Westend, Bratislava, Ľ.Závodný, J.Sumbal

Dom nábytku Atrium, Bratislava, Ľ.Závodný, P.Vodrážka, J.Sumbal, D.Michalák, D.Priehoda

Dom nábytku Atrium, Bratislava, Ľ.Závodný, P.Vodrážka, J.Sumbal, D.Michalák, D.Priehoda 

Polyfunkčný objekt Ingsteel, Bratislava, Ľ.Závodný, D.Priehoda

TatraCity, Bratislava, Ľ.Závodný

TatraCity, Bratislava, Ľ.Závodný 

Cassovar, Košice, Ľ.Závodný, T.Auxt, T.Bartko  

Evanjelický kostol, Nitra, J.Polyák, Ľ.Závodný

 

Pastoračné centrum Teplická, Bratislava, Ľ.Závodný, G.Bliznakov, M.Siebert

 

Bytové domy, Condominium Renaissance, Bratislava, J.Polyák, Ľ.Závodný

 

Bytové domy A+B, Bratislava, Ľ.Závodný