Prejsť na obsah
Ústav dizajnu

viac informácií nájdete na web stránke design.stuba.sk

Peter Paliatka

Vedúci ústavu
prof. akad. soch. Peter Paliatka

Kontakt:
mail: peter.paliatka@stuba.sk
tel.: +421 905 201 046

 

Kontakt - sekretariát:

Mgr. Jana Šimková

e-mail: jana.simkova@stuba.sk
tel.: +421 (2) 54 432 167
        +421 (0)918 665 011 

Pedagogický a vedecko-výskumný pracovníci ústavu:

doc. akad. soch. Peter Humaj
doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
Ing. Michal Brašeň, ArtD.
Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
Ing. Tomáš Nagy, ArtD.
Mgr. art. Marián Králik, ArtD.
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.
Ing. Peter Olah, ArtD.
Mgr. art. Radovan Pekník

Interní doktorandi

Mgr. art. Mária Šimková
Mgr. art. Jana Požgayová
Mgr. art. Zuzana Turlíková
Mgr. art. Petra Huraiová
Mgr. art. Matej Dubiš
Mgr. art. Tibor Antony
Mgr. art. Matej Rudinský
Mgr. art. Mária Ordódyová
Mgr. art. Jana Kumorovitzová
Ing. Petra Šištíková

 


Ústav dizajnu v sebe pracoviská zamerané na rôzne prejavy dizajnu, multimédia a informačno-komunikačné technológie. Špecifikom jeho pôsobenia je výučba v umeleckom odbore dizajn, čomu zodpovedá i charakter práce na ústave. Umelecký odbor dizajn možno študovať v (undergraduate)  bakalárskom študijnom programe, (graduate) v magisterských študijných programoch a v doktoradnskom ŠP. Základnou úlohou ústavu je rozvíjanie kreativity študentov v celom procese výchovy budúceho tvorivého dizajnéra, t.j. aby študent dostal čo najkomplexnejšie informácie z oblasti humanitných a technických vied, naučil sa používať výtvarné výrazové prostriedky, bol manuálne zručný a mal maximálnu možnosť rozvíjať svoju tvorivosť. Ústav ďalej pôsobí v oblasti videotvorby, fotografie a moderných multimédií. Významná je činnosť Kabinetu počítačovej podpory architektonickej a urbanistickej tvorby v rozvoji tvorivého  procesu o nové informačno-komunikačné technológie, ktoré poskytujú nové prístupy k tvorbe a realizácií návrhov dizajnérov a architektov.  Ústav garantuje predmety vo všetkých troch stupňoch štúdia.