Prejsť na obsah
ÚSTAV DIZAJNU

Vedúci ústavu
prof. akad. soch. Peter Paliatka

mail: peter.paliatka@stuba.sk
tel.: +421 (0) 905 201 046


Kontakt - sekretariát:

Pedagogickí a vedecko-výskumní pracovníci ústavu:

doc. akad. soch. Peter Humaj
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
doc. Ing. Peter Olah, ArtD.
Ing. Michal Brašeň, ArtD.
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
Mgr. art. Marián Králik, ArtD.
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.
Mgr. art. Radovan Pekník
Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD.
Mgr. art. Tibor Antony, ArtD.


Interní doktorandi

Mgr. art. Petra Huraiová
Mgr. art. Martin Mjartan
Mgr. art. Matej Rudinský
Mgr. art. Mária Ordódyová
Mgr. art. Jana Kumorovitzová
Ing. Petra Šištíková

 

Ústav dizajnu je zameraný na rôzne prejavy dizajnu, multimédia a informačno-komunikačné technológie. Špecifikom jeho pôsobenia je výučba v umeleckom odbore dizajn, čomu zodpovedá i charakter práce na ústave. Umelecký odbor dizajn možno študovať v bakalárskom študijnom programe, v magisterských študijných programoch a v doktoradnskom ŠP. Základnou úlohou ústavu je rozvíjanie kreativity študentov v celom procese výchovy budúceho tvorivého dizajnéra, t.j. aby študent dostal čo najkomplexnejšie informácie z oblasti humanitných a technických vied, naučil sa používať výtvarné výrazové prostriedky, bol manuálne zručný a mal maximálnu možnosť rozvíjať svoju tvorivosť. Ústav garantuje predmety vo všetkých troch stupňoch štúdia.

FACEBOOK