Prejsť na obsah
ÚSTAV DIZAJNU

Konzultačné hodiny pre študentov

V tabuľke nájdete časy, ktoré majú pedagógovia vyhradené pre konzultácie so študentami nad rámec výuky. Konzultácie prebiehajú po osobnej dohode prostredníctvom nižšie uvedeného emailového kontaktu.

Pedagóg Konzultačné hodiny Kontakt
Mgr. art. Tibor Antony, ArtD. utorok 10:00 - 11:00 tibor.antony@stuba.sk
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. utorok 11:00 - 12:00 martin.balaz@stuba.sk
Ing. Michal Brašeň, ArtD. streda 15:30 - 16:30 michal.brasen@stuba.sk
doc. akad. soch. Peter Humaj štvrtok 11:30 - 12:30 peter.humaj@stuba.sk
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. utorok 09:00 – 11:00 branislav.jelencik@stuba.sk
Mgr. art. Marián Králik, ArtD. štvrtok 15:00 - 16:00 marian_kralik@stuba.sk
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD. štvrtok 16:00 - 17:00 michala.lipkova@stuba.sk
prof. akad. soch. Peter Paliatka streda 15:00 - 16: 00 peter.paliatka@stuba.sk
Mgr. art. Radovan Pekník pondelok 14:00-15:00 radovan.peknik@stuba.sk,
Mgr. art. Monika Stacho, ArtD. utorok 12:00 - 13:00 monika.stacho@stuba.sk
Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD. utorok 13:00 - 14:00 zuzana.turlikova@stuba.sk