Prejsť na obsah
ÚSTAV DIZAJNU

Cieľom kurzu je oboznámiť záujemcov štúdia Dizajnu so základnými výtvarnými a remeselnými zručnosťami. Kurz sa programovo orientuje na kvalitu interpretácie objektov v priestore a prezentáciu vlastného nápadu vo forme kresby, hlineného a papierového modelu. Jednotlivé moduly kurzu je možné voľne kombinovať či absolvovať samostatne.

Prihláška tu...

Kurz Kresby 16.09 – 18.09 / víkend / 2016

FA STU, Námestie Slobody 19, Bratislava
Cena: 90 Eur

16.09 piatok od 15:00 – 18:00, pauza, 19: 00 – 21:00

Stretneme sa pri kresliarni 224., na 2. poschodí o 14:45.

Kresba zátisia objektov podla predlohy 5 hod.

17.09 sobota od 10:00 – 13:00, pauza, 14:00 – 16:00

Stretneme sa pri kresliarni 224., na 2. poschodí o 9:45.

Kresba zátisia objektov podla predlohy 5 hod.

18.09 nedeľa od 10:00 – 13:00, pauza, 14:00 – 16:00

Stretneme sa pri kresliarni 224., na 2. poschodí o 9:45.

Kresba vlástného dizajnérskeho nápadu (5 hod.)

Doneste si:

Podložku na A3 papiere, výkresy A3 aj A2 (min. 10ks), spony/pripinačky na papier, ceruzka 4B, 2B (aspoň2 ks z každej), prípadne modrá alebo čierna pastelka Faber Castell,  orezávatko/nôž na orezanie  ceruziek

Kurz Modelovania z hliny 23.09 – 25.09 / víkend / 2016

FA STU, Námestie Slobody 19, Bratislava
Cena: 90 Eur

23.09  piatok od 15:00 – 18:00, pauza, 19: 00 – 21:00

Stretneme sa pri modelovni 335-36., na 3. poschodí o 14:45.

Modelovanie jednoduchého objektu podľa predlohy (5 hod.)

24.09 sobota od 10:00 – 13:00, pauza, 14:00 – 16:00

Stretneme sa pri modelovni 335-36., na 3. poschodí o 9:45.

Modelovanie jednoduchého objektu podľa predlohy (5 hod.)

25.09 nedeľa od 10:00 – 13:00, pauza, 14:00 – 16:00

Stretneme sa pri modelovni 335-36., na 3. poschodí o 9:45.

Modelovanie vlastného dizajnérskeho nápadu z 3 dňa. (5 hod.)

Doneste si:

Špachtle s očkom, starú debetnú/kreditnú kartu, prípadne inú plastovú kartu veľkosti kreditky – veľmi podstatné, posuvné meradlo, meter alebo pravítko

 

Kurz Modelovania z papiera 1.10 – 2.10 / víkend / 2016

FA STU, Námestie Slobody 19, Bratislava
Cena: 60 EUr

1.10. sobota od 10:00 – 13:00, pauza, 14:00 – 16:00

Výroba vlastného jednoduchého objektu z papiera podľa zadania (5 hod.)

Stretneme sa pri vrátnici  fakulty o 9:45

2.10. nedeľa od 10:00 – 13:00, pauza, 14:00 – 16:00

Výroba vlastného jednoduchého objektu z papiera podľa zadania (5 hod.)

Stretneme sa pri vrátnici fakulty o 9:45

Doneste si:

Biele A2 výkresy (aspoň 4 kusy), orezávatko, nožnice, lepidlo na papier, pravítka

________________________________________________________________________________

Platbu je potrebné uskutočniť 3 dni pred začatím kurzu na uvedený účet.
Bez uvedeného variabliného symbolu nie je možné evidovať platbu.
Je potrebné sa pri začatí kurzu registrovať OP a vytlačeným dokladom o zaplatení kurzu.

__________________________________________________________________________________

Bankové spojenie: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
Variabilný symbol: 6184
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Štátna pokladnica
Radlinského 32
Bratislava

Verejná vysoká škola založená v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Fakturačné údaje pre BPaVÚ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry STU
Námestie slobody 19
812 45 Bratislava
IČO: 00397687
DIČO: 2020845255
DIČO pre DPH: SK 2020845255

________________________________________________________________________________

Záväzné prihlášky na kurz zasielajte sem:

tiborantony@gmail.com

0908 175 989