Prejsť na obsah
ÚSTAV DIZAJNU

Garant študijného programu
prof. akad. soch. Peter Paliatka    
peter.paliatka@stuba.sk 
+421 (0) 905 201 046

Vedúci ústavu
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
michala.lipkova@stuba.sk

Koordinátorka študijného programu
Mgr. art. Zuzana Pergerová   
zuzana.pergerova@stuba.sk 

Sekretariát
Mgr. Jana Šimková
jana.simkova@stuba.sk
+421 (2) 54 432 167

Pedagogickí a vedecko-výskumní pracovníci ústavu
prof. akad. soch. Peter Paliatka
doc. akad. soch. Peter Humaj
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
doc. Ing. Peter Olah, ArtD.
Ing. Michal Brašeň, ArtD.
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
Mgr. art. Marián Králik, ArtD.
Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.
Mgr. art. Radovan Pekník
Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD.
Mgr. art. Tibor Antony, ArtD.
Mgr. art. Zuzana Pergerová
Mgr. art. Filip Maukš

Interní doktorandi
Mgr. art. Martin Mjartan
Mgr. art. Ondrej Dóci
Mgr. art. Soňa Otiepková
Mgr. art. Vlasta Kubušová
Mgr. art. Miroslav Truben
Mgr. art. Katarína Zbudilová

Externí spolupracovníci
Mgr. art. Mária Šimková, ArtD.
Iveta Ledererová, akad. mal.