Prejsť na obsah
ÚSTAV DIZAJNU

STATUS

odborná asistentka
Ústav dizajnu FAD STU v Bratislave

KONTAKT

ŠPECIALIZÁCIA

 • teória a prax analógovej, produktovej, umeleckej fotografie a fotografie architektúry
 • tvorba vizuálnej komunikácie fotografickej publikácie, portfólia
 • výskumník v archívoch autorskej umeleckej fotografie

VZDELANIE

2014 - FVU AU, B. Bystrica - ArtD. - voľné výtvarné umenie
2004 - VŠVU - Mgr. art. - voľné umenie – fotografia

VÝUČBA

1_FOT_D Fotografia
1_FOTD_D Fotografický dizajn
1_DTP_D DTP - príprava tlače
1_DVZJ_D Dizajnérsky vizuálny jazyk
1_PP2D_D Počítačová podpora 2D

GRANTY A PROJEKTY

ROK PROJEKT ÚLOHA
2021 FPU_1.4.7 č. 21-147-02736: Výstava Zwei Häuser eines Herrn spoluriešiteľ
2020 FPU_1.4.1 č. 20-141-06047: Názov: 2 families : 2 ages hlavný riešiteľ
2019 FPU_1.4.3: č. 19-143-00082: Názov projektu: SVETLO A CITLIVÁ VRSTVA spoluriešiteľ
2017 FPU_3.4.1 Výskum - vizuálne umenie, výskumné štipendium, 17-341-04308: Názov projektu: E ‐ kniha monografia Ľubo Stacho hlavný riešiteľ
2017 Nadácia Tatrabanky_Program: Viac umenia 2017vu054, Názov : DiFoRun – Umelecký projekt pre Hyperloop hlavný riešiteľ
2017 Nadácia Tatrabanky_Program: Kvalita vzdelávania 2017vs19029, Názov: Hyperproject education hlavný riešiteľ
2015 MK SR: č. MK-3687/2015/4.3.2: Názov projektu: OBCHODNA ULICA 1984 – 2014, Verejný priestor + Satelit spoluriešiteľ
2015 MK SR: č. MK-6415/2015/5.1: Názov projektu: ZACHOR, Plzeň (v rámci EHMK 2015) spoluriešiteľ
2014 Crowdfundingová kampaň Obchodná
2014 MK SR: č. MK-3828/2014/4.3.2: Názov projektu: VEREJNÝ PRIESTOR - OBCHODNÁ ULICA Bratislava – Obchodná, kniha spoluriešiteľ
2013 MK SR: č. MK-8541/2013/5.1: Názov projektu: Slovenská architektúra vo fotografiách Ľuba a Moniky Stacho spoluriešiteľ
2013 MK SR: č. MK-3822/2013/4.3.1: Názov projektu: Ľubo a Monika Stacho, NOVÁ SPIRITUALITA spoluriešiteľ
2012 MK SR: č. MK-5402/2012/4.6.1: Názov projektu: Magické roky hlavný riešiteľ
2011 MK SR_4.3.2: č. L6RVEDUDRM: Ľubo a Monika STACHO, DVA DOMY JEDNÉHO PÁNA spoluriešiteľ


PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Publikácie

 • STACHO, Monika : SVETLO, INŠTALÁCIE, AKCIE a PERFORMANCIE vo fotografiách Ľuba Stacha : neznáme fotografie z prelomu 80. a 90. rokov. 1. vydanie. Bratislava : Ľubo Stacho, 2018. 290 s. [14,5 AH]. ISBN 978‐80‐570‐0317‐5
 • STACHO, Monika : Súkromné noviny 11 rokov/2008‐19 : Stacho private news 11 years/2008‐19. 1. vydanie. Bratislava : Ľubo Stacho, 2020. 32 s. [3,2 AH]. ISBN 978‐80‐570‐ 1656‐4
 • STACHO, Monika - Ľubo Stacho: 2 familie/2 agies, 1. vydanie. Bratislava, 2020, 28 s. ISBN 978-80-570-2072-1
 • STACHO, Monika - STACHO Ľubo : Obchodná na Obchodnej, Umenie vo verejnom priestore / Art in public spaces 2015. 1. vydanie. Bratislava : Ľubo Stacho, 2016. 96 s. [4,8 AH]. ISBN 978‐80‐972181‐3‐3
 • STACHO, Monika : Magické roky, Magic years, Monika Stacho. 1. vydanie. Bratislava : Foart, 2012. SK/ENG, publikácia s CD‐5ks videoprác‐cca 30min; 64 s. [3,6 AH]. ISBN 978‐80‐88973‐90‐4
 • STACHO, Monika : Autentický foto∙grafický dizajn; učebný text pre predmet Fotografia, Fotografický dizajn a DTP‐príprava tlače; elektronická publikácia; Vydavateľstvo Spektrum, STU, Bratislava, 2020; 136 s. [6,8 AH]. ISBN: 978‐80‐227‐5045‐5
 • STACHO, Monika (ed.) : Ľubo Stacho Chvála svetla = Lubo Stacho Laud of light. 1. vyd. Poprad : Tatranská galéria, 2019. 64 s. [3,2 AH]. ISBN 978‐80‐88851‐70‐1
 • STACHO, Monika (zost.). Hyperloop : Bratislava ‐ Brno Hyperloop Hyperproject, Výskum koncepcie systému Hyperloop Research design concepts for the Hyperloop system. 1. vyd. Bratislava : STU, 2018. 141 s. [7,05 AH]. ISBN 978‐80‐570‐0282‐6
 • STACHO, Monika (ed.) ‐ STACHO, Ľubo (ed.) : Uhský pereval. 1. vyd. Bratislava : Ľubo Stacho ALF, 2017. 95 s. [4,75 AH]. ISBN 978‐80‐972739‐1‐0
 • STACHO, Monika (ed.) - STACHO, Ľubo (ed.) : Obchodná na Obchodnej 2015 = Art in public spaces : umenie vo verejnom priestore / Stacho Ľubo ‐ 1. vyd. ‐ Bratislava : Studio Stacho, 2016. [4,8 AH]. ISBN 978‐80‐972181‐3‐3
 • HRABUŠICKÝ AUREL (ed.) ‐ STACHO, Monika (ed.) ‐ STACHO, Ľubo (ed.) ‐ MELUŠ, Boris (ed.) : Obchodná 1984 ‐2014. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo O.K.O., 2014. 398 s. [19,9 AH]. ISBN 978‐80‐88805‐14‐4
 • STACHO, Monika (ed.): Moja krajina = My country : diptychy = diptychs 2000/2010. 1.vyd. Bratislava : Kniha Zlín, 2011. 120 s. [6 AH]. ISBN 978‐80‐87497‐43‐2


VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ

Prezentácia na významných medzinárodných výstavách

 • Zwei Häuser eines Herrn : Berlín, Slovenský inštitút, Nemecko, výstava v rámci Európskeho mesiaca fotografie (EMOP) v Berlíne, kurátor: Lucia L. Fišerová, 11.10.‐21.11.2018
 • Ulica : Slovácke múzeum, Uherské Hradiště, Česká republika, výstava v rámci 43. ročníka Letnej filmovej školy 28.7.‐10.9.2017
 • Zwei Häuser eines Herren : Volkshochschule‐Musikschule, Bad Homburg v. d. Höhe, Nemecko, organizovaná honorárny konzulátom v Bad Homburgu; 12.11.‐13.12.2019
 • Súčasná slovenská architektúra, Architecture week Praha : Architecture Week Praha – Deň Slovenskej architektury v Prahe. Prezentácia fotografií architektúry, 10.10.‐12.10. 2011
 • Dwa domy jednego Boga, zámok Krasiczyn; v rámci Wielokulturowy Festiwal Galicja, Přemysl, Poľsko; 25.6.‐30.7.2011
 • Dva domy jednoho pána, Synagóga na Palmovke, Praha; 3.10.‐24.10. 2011
 • Zvečneniny : Galerie Fiducia, Ostrava, CZ, 17.3.‐12.4.2005
 • Město : Galerie Ladislava Sutnara; výstava k medzinárodnému fotografickému sympózium Město; 20.11. ‐14.12.2013
 • Donumenta, Perfect Asimetry : Städtische Galerie „Leerer Beutel“, Regensburg, Nemecko; výstava fotografického cyklu Zvečneniny, 24.9.‐8.11.2009
 • Možnosti / Possibility : Foma galerie, Hradec Králové, CZ; 3.4.‐30.4.2008

Individuálne výstavy v zahraničí v renomovaných inštitúciách alebo na renomovaných podujatiach

 • Wspolczesna architektura Slowacji 1989‐2013 : Muzeum Architektury, Wroclav; 28.2.‐2.6.2013
 • Současná slovenská architektúra 1989‐2011 : Dům umění Ostrava, CZ; 5.6.‐14.8.2011

Kolektívne výstavy v zahraničí v renomovaných inštitúciách alebo na renomovaných podujatiach

 • Das beste, was wir zu Hause haben, Europaische Monat der Fotografie 2016, Berlín, Nemecko; 19.10.‐ 14.11.2016
 • Obchodná – Ľubo a Monika Stacho, prezentácia projektu Obchodná Kaunas Photo 2016, Litva; 9.9.2016-21.6.‐31.10.2016
 • Obchodná, Grand Prix Fotofestiwal 2016, Lódž, Poľsko, 9.6.‐19.6.2016
 • Reconnecting Through Photography, Fotofest - Houston, USA, 15.2.‐6.4.2012

Individuálne domáce výstavy v renomovaných inštitúciách alebo na renomovaných podujatiach

 • Ľubo Stacho ‐ Monika Stacho : Obchodná na Obchodnej, Satelit ‐ Slovenské centrum dizajnu, výstava v rámci Mesiaca fotografie 2015, 27.10.‐22.11.2015
 • Magické roky, Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves, 10.10.-7.12.2013
 • Priestory / Terek / Spaces : Galéria umenia, Nové Zámky, 29.11. 2012-26.01.2013
 • Moja krajina : Východoslovenská galéria, Košice; 16.3.‐17.4.2011
 • Monika Stacho: Ester/Ľubo Stacho: Slovakia : Dom fotografie, Liptovký Mikuláš, 18.9.‐29.11.2009
 • Natural Selection : Štátna galéria, Banská Bystrica, 2.3.‐9.4.2006
 • Zvečneniny : Mesiac fotografie 2004, Galéria Evanjelického lýcea, Bratislava, 3.11.‐30.11.2004
 • Cena rektora VŠVU 2004 : Galéria Médium, Bratislava, 21.6.‐26.6.2004

Kolektívne domáce výstavy v renomovaných inštitúciách alebo na renomovaných podujatiach

 • Projekt 17/11 ‐ Jeden deň v živote Česka a Slovenska; V ‐ klub v rámci Mesiaca fotografie 2019; 8.11.‐ 30.11.2019
 • Šesťpríbehov dejín fotografie 1839‐2019 : Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava; 3.7.‐1.9.2019
 • Zachor, Vrba Wetzler Memorial 2018 : Nová synagóga Žilina, prezentácia filmu, 7.7. a 11.8.2018
 • Puzzle/ Akvizície v interakcii 2012 – 2016 : Galéria umelcov Spiša, Sp. Nová Ves; 13.12.2017‐25.3.2018
 • Jubilanti 2017 : Galéria umelcov Spiša, Sp. Nová Ves; 13.12.2017‐25.3.2018
 • P.F. : Roman Fecik gallery, Bratislava; 23.1.‐10.2.2017
 • Remigrácia obrazu : Stredoeurópsky dom fotografie; 16.12.2015‐24.1.2016
 • Slovacia Slovensko : Galéria Medium, Bratislava; 6.5.‐25.5.2014
 • FineArtD. 2 : Stredoslovenská galéria, Banská; 4.6.‐29.6.2014
 • Hranice duše dieťaťa : Turčianska galéria, Martin; 10.6.‐7.9.2014
 • Essl art award CEE 2013 : Galéria Medium Bratislava; 17.5.‐10.6.2013
 • Mladé médium : Východoslovenská galéria, Košice; 7.2.‐28.2.2013
 • Tri dielne : SNM, Bratislava, v rámci OFF festivalu 2012; 3.11.‐29.11.2012
 • Mladé médium – 20 rokov fotografie na VŠVU : Dom umenia, Bratislava; 4.11.‐4.12.2011
 • Očami (ne)viditeľne : Dom Umenia, Bratislava; 3.12.2010‐9.1.2011
 • Nepokojné médium ‐ Slovenská fotografia 1990 ‐ 2010 : Mesiac fotografie 2010, Dom umenia, Bratislava; 3. 11.–30.11.2010
 • Aukčné výstavy k fotografiám do aukcie Hodina deťom : Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava; 2014, 2013, 2010, 2006, 2005
 • Predpremiéra 20 rokov fotografie na VŠVU : Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica; 27.10.‐28.11.2010
 • Východzápad / Eastwest : Galéria Médium; 6.11.‐6.12.2008
 • Východzápad / Eastwest : Nitrianska galéria, Nitra; 11.12.2008‐31.1.2009
 • Fotografia ako maľba / Photography as a Painting : Dom fotografie, Poprad; 4.8.‐18.9.2005
 • Súčasná slovenská grafika 16. : Štátna galéria, Banská Bystrica; 7.12.2005‐24.2.2006