Prejsť na obsah
ÚSTAV DIZAJNU

Lipková, Michala (2021). Dizajnérsky kompas. Nástroje a metódy dizajnérskeho výskumu v akademickom prostredí. ISBN: 978-80-227-5105-6.

Jelenčík, Branislav (2020). Semiotika a semiotická hermeneutika v architektúre a dizajne. ISBN 987-80-227-5015-8.

Stacho, Monika (2020). Autentický foto∙grafický dizajn. ISBN: 978‐80‐227‐5045‐5.

Jelenčík, Branislav (2020). Podpora kreativity a inovatívnosti. ISBN 978-80-227-5005-9.2020.

Gulanová Jana - Baláž, Martin - Dunaj, Štefan (2019). Karosérie. ISBN 978-80-227-4969-5.

Jelenčík, Branislav (2018). Úvod do štúdia dizajnu. ISBN 978-80-227-4808-7.

Jelenčík, Branislav (2014). Dizajn, čo by ste sa ešte radi dozvedeli? ISBN: 978-80-227-4193-4.

Humaj, Peter (2014). Dizajn v kontexte vývoja robotiky. ISBN 978-80-227-4228-3.

Jelenčík, Branislav (2012). Manažment diela architektúry a dizajnu