Prejsť na obsah
Aktivity a aktuality ústavu
Október 2018  
 
 

Výstava MODDOM 2018
FA získala za spracovanie stánku
CENU MODDOM 2018 za kreatívnu expozíciu
Autori expozície:
Ing. Dušan Kočlík, ArtD.
Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalan, PhD.
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD.
Realizácia expozície: študenti predmetu Výstavníctvo

Medzinárodná a interdisciplinárna dvoj-konferencia na témy
Identita a Interiér na Slovensku.
4-5.októbra 2018
Fakulta architektúry STU v Bratislave , Námestie Slobody 19,
4. poschodie, respírium Ústavu interiéru
Organizátori: Ústav interiéru a výstavníctva a BCDlab.
Organizačné zabezpečenie:
Veronika Kotradyová (Identita SK)
Dušan Kočlík (Interiér na Slovensku)
Podujatie sa uskutoční pod záštitou projektov:
APVV 16-0567 Identita.sk - spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied
KEGA č. 022STU-4/2017 Interiér na Slovensku
September 2018
Workshop v Hrušove
Termín: v utorok 5.9.2018 - 10.9.2018
Organizačné zabezpečenie: Veronika Kotradyová (Identita SK) 
Podujatie sa uskutoční pod záštitou projektov:
APVV 16-0567 Identita.sk - spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied

 

Júl 2018
ARCHkemp 2018 
16.7 - 20.7.2018 workshop nie len o architektúre pre deti.

 

 Jún 2018

Výstava NOC ARCHITEKTÚRY, 15.6.2018
miesto konania: respírium Ústavu interiéru a výstavníctva na 4. poschodí Fakulta architektúry STU v Bratislave

 
Workshop v Pohorelej
Termín: v utorok 5.6.2018 - 8.6.2018
Organizačné zabezpečenie: Veronika Kotradyová (Identita SK) 
Podujatie sa uskutoční pod záštitou projektov:
APVV 16-0567 Identita.sk - spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied
 
CENA PROFESORA VILHANA 2018
11.6.2018 odborná komisia udelila ceny z oblasti interiérovej tvorby.

 

Máj 2018

Prieskumy  25.5. - 26.5.2018
Spracované semestrálne projekty boli pre:
SPŠE - Jozefa Murgaša, Banská Bystrica
Slovenská agentúra životného prostredia
Javorina v.d.
Internorma s.r.o.

 

Aríl 2018

DEŇ INTERIÉROVEJ PRAXE, 
24. apríla 2018 miesto konania: respírium Ústavu interiéru a výstavníctva na 4. poschodí,  Fakulta architektúry STU v Bratislave.

 

Workshopy „MESTSKÝ MOBILIÁR  1 a 2“
– študentský workshop  realizovaný v rámci  predmetu
„PRVKY MESTSKÉHO MOBILIÁRU“,
realizovaný  v nadväznosti  na aktivity národného projektu
NPC II – BA kraj, podaktivity Creative Point.
Workshop bol zameraný na získavanie praktických zručností  a vedomostí v oblasti prototypovania navrhnutých diel prostredníctvom dostupných technológií.  

Miesto a dátum konania:
Creative Point – Národné podnikateľské centrum,
Twin City, Blok A, Bratislava
11.4.2018 -  návrhová časť
18.4.2018 - realizačná časť

Garanti a lektori podujatia za FA STU:
Jana Vinárčiková, Katarína Morávková

 

Výstava: CONECO 2018
FA získala za spracovanie stánku
Ocenenie Zlatý Leonardo za expozíciu
Autori expozície:
Ing. Dušan Kočlík, ArtD.
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
Bc. Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.

 

Marec 2018

ILUMA prednáška
utorok 27.3  o 9.30- 11.30 
v showroome na Račianskej 22.

 

Február 2018

Prezentácia projektu CINEMAX
veľmi netradične v atmosfére kina BORY Mall.

 Späť na úvodnú stránku ústavu >>>