Prejsť na obsah
Aktivity a aktuality ústavu

Aríl 2018
 

DEŇ INTERIÉROVEJ PRAXE,  24. apríla 2018

miesto konania: respírium Ústavu interiéru a výstavníctva na 4. poschodí , 

Fakulta architektúry STU v Bratislave, Námestie Slobody 19, Bratislava 

Workshopy „MESTSKÝ MOBILIÁR  1 a 2“

– študentský workshop  realizovaný v rámci  predmetu
„PRVKY MESTSKÉHO MOBILIÁRU“,
realizovaný  v nadväznosti  na aktivity národného projektu
NPC II – BA kraj, podaktivity Creative Point.
Workshop bol zameraný na získavanie praktických zručností  a vedomostí v oblasti prototypovania navrhnutých diel prostredníctvom dostupných technológií.  

Miesto a dátum konania:
Creative Point – Národné podnikateľské centrum,
Twin City, Blok A, Bratislava
11.4.2018 -  návrhová časť
18.4.2018 - realizačná časť

Garanti a lektori podujatia za FA STU:
Jana Vinárčiková, Katarína Morávková

 


 

Výstava: CONECO 2018
FA získala za spracovanie stánku

Ocenenie Zlatý Leonardo za expozíciu
Autori expozície:

Ing. Dušan Kočlík, ArtD.
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
Bc. Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
Marec 2018

ILUMA prednáška
utorok 27.3  o 9.30- 11.30 
v showroome na Račianskej 22.


Február 2018
 

Prezentácia projektu CINEMAX
veľmi netradične v atmosfére kina BORY Mall.November 2017

Workshop: Viac ako osvetlenie
Druhý a tretí týždeň v  novembri prebehne Workshop VIAC AKO OSVETLENIE, ktorý organizuje CREATIVE POINT NPC (http://www.npc.sk/sk/creative-point) za účasti nášho ústavu ÚIV.

1.ÚVOD A TEORETICKÁ ČASŤ                  
UTOROK  7. 11. 2017  9:00 - 13:00 hod 
priestory Creative Point NPC  Karadžičova 2,
Bratislava - Twin City Blok A
2. NÁVRHOVÁ ČASŤ                
STREDA  8. 11.   až    PIATOK 10. 11. 2017              
ateliér 69 - dielne suterén FA STU BA
3. REALIZAČNÁ ČASŤ                    
UTOROK  14. 11. 2017 09:00 - 13:00 HOD
priestory Creative Point NPC  Karadžičova 2,
Bratislava - Twin City Blok A
  

Výstava: Lacko 100
pri príležitosti stého výročia narodenia architekta
prof. Jozefa Lacka pripravujeme jeho spomienkovú výstavu.
Trvanie: 20.11. - 8.12.2017
Vernisáž: 23.11.2017 o 16:00

Kurátor výstavy: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Koncepcia výstavy: Ing. Kočlík, ArtD.
Odborní garanti výstavy: doc. PhDr. Jarmila Bencová PhD.
doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD.
Organizačné zabezpečenie PhDr. Peter Mikloš,
FOTOEXPO: Alexander Kupko,
Realizácia: Ing. arch. Igor Salcer
V spolupráci s SAS Spolok architektov Slovenska.


Október 2017

.

Výstava: Moddom 2017
FA získala za spracovanie stánku

Cenu Moddom za kreatívnu expozíciu
Späť na úvodnú stránku ústavu >>>