Prejsť na obsah
Ústav interiéru a výstavníctva

Adresa:   

Ústav interiéru a výstavníctva (ÚIV) 
Námestie slobody 19
812 45 Bratislava

Pevná linka:    +421 2 57276 442
Orange linka:  +421 918 665 008

ústav sídli na 4. poschodí budovy Fakulty architektúry v pravom krídle budovy


Vedúca Ústavu interiéru a výstavníctva

doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. 
klapka: 444
miestnosť: 449
vinarcikova@fa.stuba.sk


Tajomník ústavu

doc. Ing. arch. Michal C. Hronský, PhD.
klapka: 445
miestnosť: 450
michal.hronsky@stuba.sk


Zástupca vedúcej ústavu

doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. 
klapka: 445
miestnosť: 450
peter.daniel@stuba.sk


Pedagogickí pracovníci ústavu

prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.
klapka: 441
miestnosť: 446
petelen@fa.stuba.sk


doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
klapka: 435
miestnosť: 442
kotradyova@fa.stuba.sk


Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
klapka: 434
miestnosť: 441
moravkova@fa.stuba.sk


Ing. arch. Silvia Husárová, PhD.
klapka: 434
miestnosť: 441
silvia.husarova@stuba.sk


Ing. arch. Igor Salcer, ArtD.
klapka: 432
miestnosť: 439
igor.salcer@stuba.sk


Ing. Dušan Kočlík, ArtD.
klapka: 432
miestnosť: 439
dusan.koclik@stuba.sk


Postdoktorandi

Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalan, PhD.
klapka: 456
miestnosť: 451
peter.mazalan@stuba.sk


Doktorandi
(klapka. 447, miestnosť 452 pre všetkých doktorandov) 

Ing. arch. Martin Boleš
Mgr. art. Eva Mazancová
Mgr. art. Wanda Borysko
Ing. Markéta Kučerová
Mgr. art. Tatiana Lesajová


Sekretariát

Gabriela Guštárová
klapka: 442
miestnosť: 447
gabriela.gustarova@stuba.sk

Späť na úvodnú stránku ústavu >>>