Prejsť na obsah
Ústav interiéru a výstavníctva

Adresa:   

Ústav interiéru a výstavníctva (ÚIV) 
Námestie slobody 19
812 45 Bratislava

Pevná linka:    +421 2 57276 442
Orange linka:  +421 918 665 008

ústav sídli na 4. poschodí budovy Fakulty architektúry v pravom krídle budovy


Vedúca Ústavu interiéru a výstavníctva

doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. 
klapka: 443
miestnosť: 448
konzultačné hodiny: piatok 10:00 - 11:00
vinarcikova@fa.stuba.sk


Sekretariát

Gabriela Guštarová
klapka: 442
miestnosť: 447
gabriela.gustarova@stuba.sk


Tajomník ústavu

doc. Ing. arch. Michal C. Hronský, PhD.
klapka: 445
miestnosť: 450
konzultačné hodiny: streda 13:00 - 14:00
michal.hronsky@stuba.sk


Zástupca vedúcej ústavu

doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. 
klapka: 445
miestnosť: 450
konzultačné hodiny: utorok 9:00 - 11:00
peter.daniel@stuba.sk


Pedagogickí pracovníci ústavu

prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.
klapka: 444
miestnosť: 449 
konzultačné hodiny: utorok 13:00- 14:00
petelen@fa.stuba.sk


doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
klapka: 435
miestnosť: 442
konzultačné hodiny: utorok 14:00 - 15:00
kotradyova@fa.stuba.sk


Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
klapka: 434
miestnosť: 441
konzultačné hodiny: streda 10:00 - 11:30
moravkova@fa.stuba.sk


Ing. arch. Igor Salcer, ArtD.
klapka: 432
miestnosť: 439
konzultačné hodiny: utorok 8:30 - 10:30
igor.salcer@stuba.sk


Ing. Dušan Kočlík, ArtD.
klapka: 432
miestnosť: 439
konzultačné hodiny: utorok 10:00 - 11:30
dusan.koclik@stuba.sk


Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalan, PhD.
klapka: 434
miestnosť: 441
konzultačné hodiny: štvrtok 13:00 - 14:00
peter.mazalan@stuba.sk


Externý pracovník

Ing. arch. Silvia Husárová, PhD.
silvia.husarova.halasova@gmail.com 

Vedecko-výskumný pracovník

Mgr. art. Wanda Borysko
APVV 16-0567: Identita.sk
wanda.borysko@gmail.com


Doktorandi

klapka 446, miestnosť 451

Mgr. art. Mgr. Tatiana Lesajová
Mgr.art. Adam Tóth
Mgr. art. Andrea Ďurianová


klapka. 447, miestnosť 452

Ing. arch. Martin Boleš do 12/2018 prerušené štúdium
Mgr. art. Eva Mazancová
Ing. Markéta Kučerová
Ing. arch.Marián Ontkóc

Späť na úvodnú stránku ústavu >>>