Prejsť na obsah
Ústav interiéru a výstavníctva

Adresa:   

Ústav interiéru a výstavníctva (ÚIV) 
Námestie slobody 19
812 45 Bratislava

Pevná linka:    +421 2 57276 442
Orange linka:  +421 918 665 008

ústav sídli na 4. poschodí budovy Fakulty architektúry a dizajnu v pravom krídle budovy

V prípade záujmu o konzultáciu je o tom potrebné informovať príslušného pedagóga mailom!


Vedúca Ústavu interiéru a výstavníctva

doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. 
klapka: 443
miestnosť: 448
konzultačné hodiny: utorok 09:00 - 10:00
online konzultácie: https://meet.google.com/tpj-vjwz-vtb
jana.vinarcikova@stuba.sk


Sekretariát

Gabriela Guštarová
klapka: 442
miestnosť: 447
gabriela.gustarova@stuba.sk


Tajomník ústavu

doc. Ing. arch. Michal C. Hronský, PhD.
klapka: 445
miestnosť: 450
konzultačné hodiny: streda 13:00 - 14:00
online konzultácie: meet.google.com/sbf-fjqx-mgt
michal.hronsky@stuba.sk


Zástupca vedúcej ústavu

doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. 
klapka: 445
miestnosť: 450
konzultačné hodiny: utorok 9:00 - 11:00
online konzultácie: meet.google.com/qzb-gvds-jwk
peter.daniel@stuba.sk


Pedagogickí pracovníci ústavu

prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.
klapka: 444
miestnosť: 449 
konzultačné hodiny: utorok 13:00- 14:00
online konzultácie: meet.google.com/wjv-zypb-wja
ivan.petelen@stuba.sk


prof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
klapka: 435
miestnosť: 442
konzultačné hodiny: utorok 14:00 - 15:00
online konzultácie:
veronika.kotradyova@stuba.sk


Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
klapka: 434
miestnosť: 441
konzultačné hodiny: streda 10:00 - 11:30
online konzultácie: meet.google.com/nok-jamo-vjx
katarina.moravkova@stuba.sk


Ing. arch. Igor Salcer, ArtD.
klapka: 432
miestnosť: 439
konzultačné hodiny: utorok 8:30 - 10:30
online konzultácie: meet.google.com/nme-vkzu-cse
igor.salcer@stuba.sk


Ing. Dušan Kočlík, ArtD.
klapka: 432
miestnosť: 439
konzultačné hodiny: utorok 13:00 - 14:00
online konzultácie: meet.google.com/nme-vkzu-cse
dusan.koclik@stuba.sk


Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD.
klapka: 434
miestnosť: 441
konzultačné hodiny: štvrtok 13:00 - 14:00
online konzultácie: meet.google.com/nme-vkzu-cse
peter.mazalan@stuba.sk

 


Vedecko-výskumný pracovník

Mgr. art. Wanda Borysko
Mgr. art. Mgr.Tatiana Lesajová
APVV 16-0567: Identita.sk


Doktorandi

klapka 446, miestnosť 451

Mgr.art. Adam Tóth
Mgr. art. Andrea Ďurianová


klapka. 447, miestnosť 452

Ing. arch. Marián Ontkóc
Ing. arch. Franišek Dorko

Externí doktorandi

Ing. arch. Katarína Lavková Zajíčková
Ing. arch. Martin Boleš do 8/2022 prerušené štúdium

Späť na úvodnú stránku ústavu >>>