Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská
Piatok 20. 11. 2020 o 17.00 a v sobotu 21.11. 2020. o 9.00 pokračujeme v programe Kurzu kreslenia .
Stretneme sa v kresliarni !

KRESLENIE 2020

Fakulta architektúry STU v Bratislave, Ústav výtvarnej tvorby a multimédií pripravuje
v rámci programov ďalšieho vzdelávania prípravný  kurz kreslenia pre verejnosť.
Program je vhodný pre záujemcov o štúdium architektúry, dizajnu, umenia.

Forma výučby: 
Cvičenia 1 krát týždenne 3 hodiny. (10 cvičení)

Termín výučby:

Upozornenie: Termíny a spôsob výučby sú zatiaľ vzhľadom na aktuálnu situáciu nasledovné
a môžu sa upresňovať a meniť podľa hygienických nariadení.  

Zimný semester akad. rok 2020/2021 (september - december)
piatok od 17.00 hod. (Kapacita skupiny je už naplnená) 
sobota od 9.00 hod. (Kapacita skupiny je už naplnená)

Miesto konania: 
Fakulta architektúry STU v Bratislave, Nám. slobody 19, 2. posch., kresliareň, č. dv. 224.

Program:
Kresba zátišia
Kompozícia zátišia
Lineárna perspektíva, perspektiva organických foriem, perspektiva geometrických foriem
Busta
Lineárna a  tónovaná kresba 

Materiál a pomôcky, ktoré si prinesiete:
Výkresy A3, ceruzka, tuha H, HB, 2B, lep. páska

Cena kurzu: 
220,- EUR

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
vs: 6128, v poznámke meno účastníka
Poplatok je potrebné uhradiť pred začiatkom kurzu.

Prihláška:
Prihlášku posielajte na e-mail: eva.ploczekova@stuba.sk vo forme:

Prihláška na kurz kreslenia

Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefón/kontakt: 

Viac informácií:

Garant: Mgr. art. Eva Ploczeková ArtD.   0903 45 34 45, eva.ploczekova@stuba.sk

MODELOVANIE 2020

Fakulta architektúry STU v Bratislave, Ústav výtvarnej tvorby a multimédií pripravuje
v rámci programov ďalšieho vzdelávania prípravný  kurz modelovania pre verejnosť.
Program je vhodný pre záujemcov o štúdium  dizajnu.

Forma výučby: 
Cvičenia 1 krát týždenne 3 hodiny. (10 cvičení) vždy vo štvrtok od 16.00 do 19.00

Miesto konania: 
Fakulta architektúry STU v Bratislave, Ateliér modelovania na Vazovovej ulici.

Program: 
škicovanie produktov
práca s materiálom
modelovanie s hlinou
tvorba modelu z kartónu

Cena kurzu: 
230,- EUR

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
vs: 6198, v poznámke meno účastníka

Viac informácií a prihláška:

Garant: Mgr. art. Michal Šuda, ArtD. 0948133107