Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Nové:

MODELOVANIE 2018

Fakulta architektúry STU v Bratislave, Ústav výtvarnej tvorby a multimédií pripravuje
v rámci programov ďalšieho vzdelávania prípravný  kurz modelovania pre verejnosť.
Program je vhodný pre záujemcov o štúdium dizajnu, umenia.

Termín výučby:
Zimný semester akad. rok 2018/2019 (september - december)

Informácie a prihláška telefonicky:

Garant: Mgr. art Michal Šuda, ArtD.

0948 133 107

---------------------------------------------------------------

 

PRIHLÁŠKy NA KURZ KRESLENIA SÚ UZATVORENÉ, KURZ JE OBSADENÝ.

Informácie  pre účastníkov kurzu kreslenia:

2. a 3. novembra 2018 sa nevyučuje, sú sviatky a prázdniny.

17. novembra 2018 výučba prebieha.

KRESLENIE 2018

Fakulta architektúry STU v Bratislave, Ústav výtvarnej tvorby a multimédií pripravuje
v rámci programov ďalšieho vzdelávania prípravný  kurz kreslenia pre verejnosť.
Program je vhodný pre záujemcov o štúdium architektúry, dizajnu, umenia.

Začiatok výučby:

Piatok 21. september 2018 o 17.00,
sobota 22. september 2018 o 9.00.


Termín výučby:
Zimný semester akad. rok 2018/2019 (september - december)
piatok od 17.00 hod. , sobota od 9.00 hod.

Forma výučby: 
Cvičenia 1 krát týždenne 3 hodiny. (10 cvičení)

Miesto konania: 
Fakulta architektúry STU v Bratislave, Nám. slobody 19, 2. posch., kresliareň, č. dv. 224.

Program:
Kresba zátišia
Kompozícia
Lineárna perspektíva, perspektiva organických foriem, perspektiva geometrických foriem, lineárna a  tónovaná kresba 

Materiál a pomôcky, ktoré si prinesiete:
Výkresy A3, ceruzka, tuha H, HB, 2B, lep. páska

Cena kurzu: 
210,- EUR

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
vs: 6128, v poznámke meno účastníka

Poplatok je potrebné uhradiť pred začiatkom kurzu.Viac informácií:

Garant: Mgr. art. Eva Ploczeková ArtD.   0903 45 34 45,  ploczek@fa.stuba.sk 

-------------------------------------------------