Prejsť na obsah
Ústav architektúry občianskych budov

Zameranie na problematiku občianskych budov je trvalou súčasťou orientácie Fakulty architektúry už od jej vzniku. V začiatkoch je späté s menami ako profesor Belluš a profesor Karfík. Počas svojej existencie malo toto zameranie rôzne organizačné formy – od úplného spojenia s obytnými stavbami (pod rôznymi názvami) až po rozdelenie na 2 samostatné katedry. Súčasný stav vznikol v roku 2011 po rozdelení Ústavu architektúry obytných a občianskych budov. Poslaním a ťažiskovou náplňou Ústavu architektúry občianskych budov je pedagogická, vedecko-výskumná a tvorivá činnosť v oblasti architektonickej tvorby budov pre administratívu, školstvo, obchod, služby, dopravu, verejné stravovanie, kultúru, zdravotníctvo, šport a voľný čas. Nové trendy v navrhovaní popísaných budov a komplexov sú hlavnou náplňou teoreticko-výskumnej činnosti Ústavu s následným aplikovaním poznatkov do pedagogickej a tvorivej činnosti. V pedagogickej činnosti sú za ťažiskové považované ateliérové tvorby, pretože sú ukážkou schopností syntetizovania vedomostí získaných v teoreticko-prípravných predmetoch. Ako súvisiace sem patria aj ateliérové semináre a všetky voliteľné predmety, ktoré sú v ponuke ústavu.

Ústav zabezpečuje v bakalárskom stupni štúdia základy a teóriu architektonického navrhovania a komplexný projekt pre ukončenie bakalárskeho štúdia. V inžinierskom stupni ústav gestoruje návrhové ateliéry až po diplomový projekt. Doktorandské štúdium zabezpečuje ústav v internej aj externej forme.

 

Späť na úvodnú stránku ústavu >>>