Prejsť na obsah
Ústav architektúry občianskych budov

zitnansky

miestnosť: 401/ tel.: (02) 57276 411/ mail: zitnansky@fa.stuba.sk

Pedagogická činnosť:


Pedagogicky pôsobí v predmetoch:
Ateliér architektonického navrhovania II
Ateliérový seminár II - A
AT VIII - záverečná Bc. práca
Digitálna architektúra II.
Diplomová práca
Diplomový seminár
Revitalizácia verejných budov
Architektúra občianskych budov v súčasnosti
Ateliér III
Ateliérový seminár I modulu
Centrá voľného času
Občianske budovy II
Pedagogická činnosť II.
Rozpracovanosť DP III.
Rozpracovanosť projektu DP I.
Rozpracovanosť projektu DP II.

Garantuje predmety:
Koncepcia vnútorných priestorov
Ateliér arch. navrhovania VI modulu M2

Publikačná činnosť:


ŽITŇANSKÝ, Márius: Atraktívna administratívna budova. EnergoEco. - roč.1,č.8/9 (2006), s. 16-18

ŽITŇANSKÝ, Márius: Administratívna budova MONTEX v Rovinke. Stavba. - ISSN 1335-5406. - Roč. 9, č. 6 (2006), s. 22-26

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - Žitňanský, Márius: Marius Žitňanský : MONTEX-Betriebgebäude in Rovinka, Slowakei. - angl. mutácia. Architektur-aktuell. - č.8 (2006), s. 86-97

JEŽOVIČ, Milan - Žitňanský, Márius: Atraktívna administratívna budova spoločnosti MONTEX v Rovinke. Energo Eco. - ISSN 1336-8273. - Roč. 1,č. 1 (2006), s. 17-19

ŠIMKOVIČ, Vladimír - Bencová, Jarmila - Bátor, Jozef - Žitňanský, Márius - Uhrík, Martin: Digitálna architektúra na FA STU. Projekt. - ISSN 1335-2180. - roč.49,č.3 (2007), s. 73-76

ŽITŇANSKÝ, Márius - Ondriáš, Jozef: Pekné bývanie na Peknej ceste. Stavba. - ISSN 1335-5406. - roč.10, č.10 (2007), s. 20-22

ŽITŇANSKÝ, Márius - Ondriáš, Jozef: Slanec obytný súbor Pekná cesta Bratislava. Arch. - ISSN 1335-3268. - roč.12,č.9 (2007), s. 55

ŽITŇANSKÝ, Márius: Objekt na Lodnej/Rigeleho ulici v Bratislave. Stavba. - ISSN 1335-5406. - roč.11, č.11 (2008), s. 22-25

ŽITŇANSKÝ, Márius: Office Building for Montex a.s. Architecture V4 1990-2008. Czech republic - Slovakia - Hungary - Poland. - : KANT, 2009. - ISBN 978-80-7437-000-7. - S. 89

ŽITŇANSKÝ, Márius - Václavová, Kinga: Estetika digitálnej architektúry. Digitálna architektúra FA STU 2010. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2010. - ISBN 978-80-227-3412-7. - S. 60-62

ŽITŇANSKÝ, Márius: Rozvinuteľné plochy (developable surfaces) zadanie. Digitálna architektúra FA STU 2010. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2010. - ISBN 978-80-227-3412-7. - S. 63

Vedecko-výskumná činnosť:


VEGA 1/0851/08 - Voľné modelovanie v architektúre , riešitelia projektu - Šimkovič, V., Bencová, J., Žitňanský, M., Uhrík, M., Velichová, D., Kolláth, Ľ., Bátor, J., Vrtáková, A., doba riešenia 2008-2010, hlavný riešiteľ

VEGA č. 39/99 - Prestavba zariadení pre kultúru a voľný čas na Slovensku ako dôsledok transformácie plánovaného hospodárstva, grant, Šimkovič, V. , Samová, M., Žitňanský, M., Schleicher, A., a i. hlavný riešiteľ, doba riešenia 1999 – 2001

Umelecko-tvorivá činnosť:


ŽITŇANSKÝ, M.: Zborový dom, Stará Turá, realizácia, 1983

zitnansky ŽITŇANSKÝ, M.: Zborový dom, Levice, realizácia - Cena Dušana Jurkoviča, 1985

zitnansky ŽITŇANSKÝ, M. – HLAVICA, J. – ROSINCOVÁ Š.: Divadlo Andreja Bagara, Nitra, Realizácia, 1992

zitnansky ŽITŇANSKÝ, M.: Zborový dom cirkvi bratskej, Ostrava, realizácia - Cena mesta Ostravy, 1995

zitnansky ŽITŇANSKÝ, M. – ONDRIAŠ, J.: Obytný súbor Slanec, Bratislava, realizácia, 2006

zitnansky ŽITŇANSKÝ, M.: Areál spoločnosti Montex a.s. – administratívna budova, Rovinka, realizácia, 2006, cena Stavba roka 2006 (cena vydavateľstva Eurostav, s.r.o., za progresívne architektonické a stavebno-technické riešenie stavebného diela)

ŽITŇANSKÝ, M.: Areál spoločnosti Montex a.s. – administratívna budova, Rovinka, realizácia 2006, cena CE•ZA•AR 2006 v kategórii občianske a priemyselné budovy, nominácia na cenu časopisu ARCH 2006, nominácia na cenu Mies van der Rohe 2007, (cena Európskej únie za súčasnú architektúru)

zitnansky Žitňanský, M., Gonda, P., Václavová, K., Kešiar, A.: Obytný súbor Spark, Bratislava, projekt, 2009

zitnansky Šimkovič, V., Žitňanský, M.: Polyfunkčná budova na Kollárovom námestí, medzinárodná súťaž – 1. miesto, 2006

zitnansky ŠIMKOVIČ, Vladimír (33%), Žitňanský, M. (33%), Gonda, P. (33%) : Hotel v Banskej Bystrici, Súťažný návrh verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže, 2. Cena, 2010

zitnansky ŠIMKOVIČ, Vladimír, (35%), Žitňanský, M. (35%), Pavle, M., Tibenská, M., (spolu 35%): Návrh prestavby objektov č. 8, 9, 10 pre nové funkčné využitie, Františkánske námestie, Bratislava, Súťažný návrh, 1. Cena, 2010

zitnansky ŠIMKOVIČ, Vladimír (20%), Žitňanský, M. (20%),, Tartaľ, M. (20%), Valúšek, M. (20%): Castellum – nové centrum Rusoviec, súťažný návrh verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže, 1. cena znížená, 2010

zitnansky Žitňanský, M., Šimkovič, V., Gonda, P., Kollár, M., Vozárová, M., Špaňová, J., Lőffler, R.: A-DOM/Centrum, Verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaz „Objekty Danubia parku v Čunove“- 1. odmena, 2010

zitnansky Žitňanský, M., Šimkovič, V., Gonda, P., Marko, O., Lényi, P., Harčarík, M.: R-Dom, Verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťˇaz „Objekty Danubia parku v Čunove“- 2. cena, 2010

Výber študentských prác vedených pedagógom:


Andrej Kešiar: Výškový objekt CMC Petržalka
Katarína Labáthová: Performance Center
Andrej Olah: Performance Centrum