Prejsť na obsah
Ústav architektúry občianskych budov

nahalka

miestnosť: 419/ tel.: (02) 57276 429/ mail: nahalka@fa.stuba.sk

Pedagogická činnosť:


Pedagogicky pôsobí v predmetoch:
Architektonická typológia
Architektonická typológia I
Architektonická kompozícia
Kompozícia I - architektonická
Občianske budovy I
Ateliér architektonického navrhovania II
Ateliér navrhovania VI modulu M2
Ateliérový seminár I modulu M2
Architektúra občianskych stavieb v súčasnosti
Architektúra a dizajn
Ateliér II
Ateliér III
Diplomová práca
Diplomový seminár
Revitalizácia verejných budov

Garantuje predmety:
Architektonická typológia I
Architektonická kompozícia
Ateliérový seminár I modulu M2

Publikačná činnosť:


Nahálka, Pavel -- Oravcová, Eva Mestu a Liptovu - vízie študentov Fakulty architektúry STU mestu Liptovský Mikuláš. In ORAVCOVÁ, E. -- NAHÁLKA, P. Vízie mesta Liptovský Mikuláš : Zborník z výstavy architektonických štúdií študentov FA STU v Bratislave 2009/2010. Bratislava: STU v Bratislave, 2010, s. 2. ISBN 978-80-227-3404-2.prísp. v zbor.

Nahálka, Pavel -- Andráš, Milan -- Oravcová, Eva Vízie nových tradícií - verejné funkcie pre Detvu. In PUŠKÁR, B. Vízie mesta Detva. Bratislava: STU v Bratislave, 2011, ISBN 978-80-227-3541-4.prísp. v zbor.

Nahálka, Pavel -- Oravcová, Eva Expression of Connotation. In JOPPIEN, J. Entwurfslehre - Eine Suche. Symposium Universität Dresden, 28. und 29. April 2005, Dresden. BERLIN: Ernst Wasmuth Verlag Tübingen, 2008, s. 58--61. ISBN 978 3 8030 3209 6.príspevky v zborníkoch 2008

Gregorová, Jana -- Lalková, Jarmila -- Nahálka, Pavel -- Oravcová, Eva Prezentácia architektonického dedičstva. Bratislava: STU v Bratislave FA, 2003. 140 s. ISBN 8022718378.

Keppl, Julián -- Vodrážka, Peter -- Špaček, Robert -- Vitková, Ľubica -- Somora, Branislav -- Nahálka, Pavel Rozvoj architektonických študijných programov l.a 2. stupňa s ohľadom na medzinárodné kontexty vzdelávania v architektúre : Tematická oblasť: Obsahová integrácia a diverzifikácia vysokoškolského štúdia./ Kováč, Bohumil - ved. výsk. tímu. Bratislava: FA STU , 2008. 53 s.

Nahálka, Pavel -- Oravcová, Eva.: Percepcion of Connotation in Creation of architectural Space as a Methodological Basis of Introduction to Architectural Composition Education, In: Book of Abstracts of the Dresden International Symposium – Aesthetics and Architectural Composition, TU Dresden, 2004, (375 s.), str. 334-336 Vydavateľ: pro Literatur Verlag, D-82291 Mammendorf Editor: Ralf Weber/Mathias Amann, ISBN 3-86611-022-7

Nahálka, Pavel -- Oravcová, Eva Kompozícia - abstrakcia priestoru. Fórum architektúry roč. 13, č.. 7/8. s. 31. 2003

Vedecko-výskumná činnosť:


Názov projektu: Rozvoj architektonických študijných programov 1. a 2. stupňa s ohľadom na medzinárodné kontexty vzdelávania v architektúre. číslo projektu KEGA: MŠ 3/2213/04, zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., FA STU Bratislava, riešitelia : prof. Ing.arch. Julián Keppl, PhD., prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. Ing. arch. Branislav Somora, PhD., Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD. doba riešenia: 2004 – 2007, oponenti: prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD., FU TU Košice, prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc., FA VUT Brno, doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc., FA ČVUT Praha

Umelecko-tvorivá činnosť:


Nahálka, P., Puškár, P., Andráš, M., Csellágh, P., Korček, P.: Rekonštrukcia Domu kultúry Rača, Bratislava - Rača, 2006, projekt pre stavebné povolenie

Nahálka, P., Gregor, P., Gregorová, J., Paulíny, P.: Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne - architektonicko – urbanistická súťaž návrhov, 2007, vyzvaná súťaž

Nahálka, P., Csellágh, P.: Westend - úprava interiéru administratívnych priestorov firmy Zentiva, a.s., na Lamačskej ceste 2 v Bratislave, 2007, realizačný projekt, realizácia

Nahálka, P., Csellágh, P.: návrh obytného celku Čierna Voda, Bratislava – Vajnory 2008, urbanisticko-architektonická štúdia

Nahálka, P., Csellágh, P.: návrh obytného celku Rača - Východné, Bratislava - Rača 2008, urbanisticko-architektonická štúdia

Nahálka, P.: Rekonštrukcia a dostavba rodinného domu v Kamenici nad Hronom, Kamenica nad Hronom 2010, realizačný projekt, realizácia

Výber študentských prác vedených pedagógom: