Prejsť na obsah
Ústav architektúry občianskych budov

AKTUÁLNY VÝSKUM :

Rozvojový projekt MŠVVŠ SR 002STU-2/2013 - Vytvorenie podmienok na štúdium pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave , riešitelia projektu - Rollová, L., Samová, M., Čerešňová, Z., Korček, P., Končeková, D., Hudec, M., Rusňáková, E., Ostrozánsky, G.,doba riešenia 2013-2014

VEGA 1/0996/11 - Univerzálne navrhovanie prostredia v súlade s požiadavkou inklúzie zdravotne limitovanej populácie do vzdelávacieho a pracovného procesu , riešitelia projektu - Samová, M., Čerešňová, Z.,Rollová, L., Korček, P., Končeková, D.,doba riešenia 2011-2014


UKONČENÝ VÝSKUM :

VEGA 1/0707/08 - Audítorský program – univerzálna prístupnosť hmotného životného prostredia , riešitelia projektu - Samová, M., Čerešňová, Z., Puškár, P., Rollová, L., Korček, P., Majcher, S., Končeková, D.,doba riešenia 2008-2010

VEGA 1/0851/08 - Voľné modelovanie v architektúre ,riešitelia projektu - Šimkovič, V., Bencová, J., Žitňanský, M., Uhrík, M., Velichová, D., Kolláth, Ľ., Bátor, J., Vrtáková, A.,doba riešenia 2008-2010

VEGA 1/0859/08 - Definovanie a transformácia vplyvu nových technologických systémov do princípov navrhovania obytných a občianskych budov,riešitelia projektu - Budiaková, M., Oravcová, E., Budkeová, B., Selcová, Ľ., Žalman, P., Šimkovič, V., Puškár, B., Vodóczová, L., Vaňharová, M., Vasaráb, V., Chlebo, M.,doba riešenia 2008-2010

MVTS - Univerzálne navrhovanie - nová metóda bezbariérového navrhovania v architektúre, urbanizme a dizajne, ktorá podporuje integráciu diskriminovaných skupín ľudí do života spoločnosti , riešitelia projektu - Samová, M., Čerešňová, Z., Keppl, J.,Korček, P., Puškár, P., Rollová, L., Szobiová, E., Špaček, R., Vitková, Ľ., Zborteková, K., doba riešenia 2007-2009

VEGA 1/2642/05 - Nové princípy pre navrhovanie obytných a občianskych nízkoenergetických budov,riešitelia projektu - Šarafín,M.,Budiaková,M.,Šimkovič,V.,Budkeová,B.,Selcová,Ľ.,Somora, B.,Mikušková, D.,Žalman, P.,Oravcová, E.,Andráš,M.,Vasaráb,V.,Chlebo,M.,Vadóczová,L.,Vaňharová,M.,Vráblová,E.,Lovich,P., doba riešenia 2005-2007

Architecture and Urban Planning: Design for all from school to practice. Medzinárodný výskumný projekt EÚ, VP/2004/008,riešitelia projektu - DRAHOVSKÝ, M.,SAMOVÁ, M.,ČEREŠŇOVÁ, Z.,ROLLOVÁ, L.,KORČEK, P.,MAJCHER, S.,SCHLEICHER, A., doba riešenia 01/2005-12/2006

Architektúra bez bariér – architektúra pre všetkých, medzinárodný grantový výskum Program Higher Education Support Programme 61700, spoločný program Nadácie Open Society Foundation a Vzdelávacej Nadácie Jana Husa, č. 2002/8 riešitelia projektu - Samová M.,Puškár P., Čerešňová Z., Korček P., Hürlimann M., Hürlimann K., Končeková D., Schleicher A., doba riešenia 07/2002-12/2003

Architektúra bez bariér - vzdelávací program pre univerzitné architektonické školy, riešitelia projektu - Samová M., Čerešňová Z., Korček P., Mikulíček P., Komrska J., doba riešenia 04/2002-12/2004

Späť na úvodnú stránku ústavu >>>