Prejsť na obsah
Ústav architektúry obytných budov

 

Publikačná činnosť:


MAJCHER, Stanislav – SAMOVÁ, Mária – ROLLOVÁ, Lea – ČEREŠŇOVÁ, Zuzana –KORČEK, Pavol : Pedagogické nástroje na výuku teórie Design for All na univerzitách, In: Design for All from School to Practice. Koordinátor ARVHA (Association pour la Recherche sur la Ville et l´Habitat ), Paríž, november 2006, CD-ROM 

MAJCHER, Stanislav – SAMOVÁ, Mária – ROLLOVÁ, Lea – ČEREŠŇOVÁ, Zuzana – KORČEK, Pavol : Pedagogické nástroje na výuku teórie Design for All na univerzitách, In: Design for All from School to Practice. Koordinátor ARVHA (Association pour la Recherche sur la Ville et l´Habitat ), Paríž, november 2006, webová adresa: www.dfa-archi-urban.org 

MAJCHER, Stanislav – LIZOŇ, Peter: The Vortex : The missing link?. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie výskumného a vzdelávacieho projektu KEGA „Dajme hlavy dohromady – Križovatky myšlienok a nápadov“, Tlač : ARSIS PRINT s.r.o., Bratislava, Vydanie prvé 2007, ISBN: 80-227-2717-4, s.104 

MAJCHER, Stanislav - Samová Mária - Rollová Lea - Črešnňová Zuzana - Korček Pavol - Zdenko Repček: „Tvorba bezbariérového prostredia – základné princípy a súvislosti“ 138 strán, Vydavateľstvo Eurostav, spol.s.r.o., Bratislava, Vydanie prvé 2008, ISBN 80-89228-10-2 

MAJCHER, Stanislav: Humanizácia nemocničného prostredia – Úloha architektúry v redukovaní stresu pacienta, Nakladateľstvo STU v Bratislave, Vydanie prvé 2009, ISBN 978-80-227-3145-4 (Monografia dizertačnej práce) 

MAJCHER, Stanislav: Vplyv nemocničnej izby na liečbu pacienta. Zborník príspevkov medzinárodnej vedeckej konferencie : Interiér 2009, Nakladateľstvo STU v Bratislave, Vydanie prvé 2009, ISBN 978-80-227-3159-1, s. 209 

Majcher, Stanislav : Vplyv nemocničnej izby na liečbu. Zborník príspevkov medzinárodnej vedeckej konferencie In: Techné Ostrava 2011. X. ročník Medzinárodního festivalu filmů a televizních pořadů o technických a průmyslových památkách : Industriální historické objekty a jejich současnost. - Ostrava : DK POKLAD, s.r.o., 2011. 


Vedecko-výskumná činnosť:


SAMOVÁ, M., ČEREŠŇOVÁ, Z., ROLLOVÁ, L., KORČEK, P., MAJCHER, S., KONČEKOVÁ, D., PUŠKÁR, P., SCHLEICHER, A.: „Architecture and Urban Planning: Design for All from School to Practice.“ Medzinárodný výskumný projekt EÚ (kontaktný), Koordinátor ARVHA Paris (Association pour la Recherche sur la Ville et l´Habitat), D&P Architekti a spol. Projekt VP/2004/008 Európska komisia. 2004 – 2006, Paríž 

SAMOVÁ, Mária – ROLLOVÁ, Lea – ČEREŠŇOVÁ, Zuzana – MAJCHER, Stanislav – KORČEK, Pavol – PUŠKÁR, Peter : Audítorský program – univerzálna prístupnosť hmotného životného prostredia, Vedecký projekt VEGA, Registračné číslo projektu 1/0707/08, Vedúci projektu: Samová Mária, Doc. Ing. arch. PhD., Bratislava 2007 


Umelecko-tvorivá činnosť:


Architektonicko-autorská tvorba

2001 - 2009

- MAJCHER, Stanislav: Interiér predajne POGO SHOP, Aupark, Bratislava, 2001 (realizácia)

- MAJCHER, Stanislav: Interiér predajne POGO SHOP – CHILDREN, Blumentálska ulica, Bratislava, 2001 (architektonická štúdia)

- Jablonský, Marek - MAJCHER, Stanislav – Vráblová, Edita : Kúria Dubnických, štvorhviezdičkový hotel, Beckov, 2007, 33%,33%,33%, (architektonická štúdia)

- MAJCHER, Stanislav : Projekt rodinného domu pre rodinu Gajdošových, Kamanová, okres Topoľčany, 2007, (realizácia)

- MAJCHER, Stanislav : Zástavky autobusovej dopravy, Smilno, okres Bardejov, 2007, (realizácia)

-Jablonský, Marek - MAJCHER, Stanislav – Mravec, Jozef - Jakubek, Milan : Termálne kúpalisko Štúrovo – Vadaš, 2007, 25%, 25%, 25%, 25%, Súťaž overená SKA,  2. cena, (architektonická štúdia)

- Jablonský, Marek - MAJCHER, Stanislav – Mravec, Jozef : The royal spa Moravany nad Váhom, Piešťany, 2008, 33%, 33%, 33%, (architektonicko-urbanistická štúdia)

-Jablonský, Marek - MAJCHER, Stanislav : Architektonická súťaž overená SKA– Cintorín s krematóriom, Prievidza, 2008, 50%, 50%, (architektonická štúdia)

 

2010

- Jablonský, Marek - MAJCHER, Stanislav – Mravec, Jozef : Ubytovací a rekreačno-športový komplex – Liptovská osada , 2010,  33%, 33%, 33%, (architektonicko-urbanistická štúdia)

- Jablonský, Marek - MAJCHER, Stanislav – Vráblová, Edita : Kultúrno-spoločenské centrum „Drba na Drbe“, In: „PREmenüDNV I“ -  Devínska nová ves, Bratislava, 2010,  33%, 33%, 33% (architektonická štúdia)

 

2011

-Jablonský, Marek - MAJCHER, Stanislav : Rodinný dom pre rodinu Puťkových, Liptovská Teplá, okres Ružomberok, 2011, 50%, 50%, (architektonická štúdia)

-Jablonský, Marek - MAJCHER, Stanislav : Nadstavba a stavebné úpravy obecného úradu Liptovský Michal, Liptovský Michal, okres Ružomberok, 2011, 50%, 50%, (architektonická štúdia)

 

2012

- Jablonský, Marek - MAJCHER, Stanislav – Vráblová, Edita : Dvor umenia. In: „PREmenüDNV II“; Devínska nová ves, Bratislava, 2012, 33%, 33%, 33% (architektonická štúdia)

- Jablonský, Marek - MAJCHER, Stanislav – Vráblová, Edita : Kúria Dubnických, Beckov, 2012, 33%,33%,33%, (výtvarno-architektonický návrh interiéru)

2013

-Jablonský, Marek - MAJCHER, Stanislav : Tréningový golfový areál, Kúpele Lúčky, okres Ružomberok, 2013, 50%, 50%, (architektonicko-urbanistická štúdia)

-Jablonský, Marek - MAJCHER, Stanislav : Zastavovacia štúdia IBV, Hybe -Peňažné, okres Liptovský Mikuláš, 2013, 50%, 50%, (architektonicko-urbanistická štúdia, projektová dokumentácia pre zmenu územného plánu obce Hybe)

-Jablonský, Marek - MAJCHER, Stanislav : Požiarna zbrojnica, Smilno, okres Bardejov, 2013, 50%, 50%, (architektonická štúdia)

-Jablonský, Marek , MAJCHER, Stanislav, Vrablová, Edita, Puškár, Braňo  : Rekonštrukcia objektov Helios International – Domov sociálnych služieb + Alzheimer centrum , Dúbravka, Bratislava, 2013, 33%, 33%, 33% (prebieha UR)

 

2014

- MAJCHER, Stanislav – Puškár, Branislav - Vítková, Ľubica : Campus – Materiálno technologická fakulta, Trnava, 2014 , 33%,33%,33% (architektonicko-urbanistická štúdia)

-Jablonský, Marek - MAJCHER, Stanislav : Tréningový golfový areál, Liptovská Koliba, okres Ružomberok, 2014, 50%, 50%, (architektonicko-urbanistická štúdia)

-Jablonský, Marek - MAJCHER, Stanislav : Štvorhviezdičkový Hotel Smrekov, Kúpele Lúčky, okres Ružomberok, 2014, 50%, 50%, (architektonická štúdia)

-Jablonský, Marek , MAJCHER, Stanislav, Vrablová Edita, Puškár Braňo  : Rozšírenie Aqua Vital Parku Lúčky, Kúpele Lúčky, okres Ružomberok, 2014, 50%, 50%, (vydané UR, prebieha SP)

-Jablonský, Marek - MAJCHER, Stanislav : Športovo – relaxačný areál Villy Fénix, Ludrová, okres Ružomberok, 2014, 50%, 50%, (projekt pre stavebné povolenie)

 

2015

-Jablonský, Marek , MAJCHER, Stanislav, Vrablová Edita, Puškár Braňo  : Úpravy okolia obecného úradu Nižný Orlik, okres Svidník, 2015, 33%, 33%, 33% (v realizácií)

-Jablonský, Marek - MAJCHER, Stanislav : Interiérové úpravy – Kúpeľná dvorana, Kúpele Lúčky, okres Rúžomberok, 2015, 50%, 50%, (realizácia)

-Jablonský, Marek - MAJCHER, Stanislav : Zastavovacia štúdia IBV, Benice, okres Liptovský Mikuláš, 2015, 50%, 50%, (architektonicko-urbanistická štúdia, projektová dokumentácia pre zmenu územného plánu obce Benice)

-Jablonský, Marek - MAJCHER, Stanislav : Rozšírenie areálu BMX – TEAM - LIPTOV, Liptovský Mikuláš, 2015, 50%, 50%, (architektonicko-urbanistická štúdia)

-Jablonský, Marek - MAJCHER, Stanislav : Rodinný dom pre rodinu Sabových, Východná, okres Liptovský Mikuláš, 2015, 50%, 50%, (v realizácií)

-Jablonský, Marek - MAJCHER, Stanislav : Interiérové úpravy – Nová vináreň, Kúpele Lúčky, okres Rúžomberok, 2015, 50%, 50%, (v realizácii)

 

2016

-Jablonský, Marek , MAJCHER, Stanislav, Vrablová Edita, Puškár Braňo  : Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku vo Veľkej Vsi, úprava a dobudovanie okolia,  Veľká Ves, 2016, 25%, 25%, 25%, 25%,  (projekt pre stavebné povolenie)