Prejsť na obsah
Ústav architektúry obytných budov

 

Prehľad pôsobenia:


1989 – 1992
Dopravoprojekt, š.p., projektant (práca na projektovej dokumentácii všetkých stupňov)

1991 – 1997
Projektový ateliér Inprexreal, projektant (prestavby a rekonštrukcie občianskych budov)

1992 – 1996
Doktorandské štúdium na Fakulte architektúry STU, Katedra architektonickej tvorby budov pre administratívu, školstvo, obchod, služby, dopravu a verejné stravovanie

od 1994
dištančná forma doktorandského štúdia, téma doktorandskej dizertačnej práce : Architektonická identita výpravných budov železničných staníc

1994 – 1996
Odborná zahraničná stáž, Švajčiarsko, Bern, architektonický ateliér M.Röthlisberger 

- práca na projektoch ateliéru (všetky stupne)
- spolupráca na koordinácii projektu  „Projekt Bratislava“ prestavba a sanácia študentského domova na Wilsonovej ul.6, Bratislava
- spolupráca na vedecko – výskumnej činnosti pracovísk FA STU externou formou
- kooperácia so švajčiarskymi odborníkmi v rámci zabezpečovania pedagogického procesu arch.Röthlisbergera  

1996 -2003
asistent na  Fakulte architektúry STU, Katedra architektonickej tvorby budov pre administratívu, školstvo, obchod, služby, dopravu a verejné stravovanie

od 2003
odborný asistent  na Fakulte architektúry STU, Ústav architektúry občianskych budov I.

 

Publikačná činnosť:


Tóthová, Zuzana: Medzi starým a nový alebo nadštandardná administratíva v malom. In: Arch. - ISSN 1335-3268. - roč.12,č.9 (2007), s. 42

Tóthová, Zuzana: Dom - obraz. In: Bytové domy na Slovensku : Teória .Recenzie. Diskusia. - Bratislava : Eurostav, spol.s.r.o., 2007. - ISBN 978-80-89228-13-3. - S. 120-123

Tóthová, Zuzana: Dom s pátiom. In: Nové rodinné domy VIII , august 2008. - ISBN 978-80-89228-17-1. - S. 68-71

Tóthová, Zuzana: Dlhý dom. In: Nové rodinné domy VIII, august 2008. - ISBN 978-80-89228-17-1. - S. 72-77

Tóthová, Zuzana: Homogénne heterogénny dom : Rodinný dom,Bratislavský kraj, Semizorov - Varga - Varga. In: Arch. - ISSN 1335-3268. - roč.13, č.5 (2008), s. 50-53

Tóthová, Zuzana: Prímestská radová klasika ? : Radové domy Rovinka, Peter Hriň.

In: Arch. - ISSN 1335-3268. - roč.13, č.10 (2008), s. 52-55

Tóthová, Zuzana: Dom v záhrade - Juraj sumbal, Bratislava -Karlova Ves. In: Nové rodinné domy IX (2009). - Bratislava : Eurostav, spol.s.r.o. - ISBN 978-80-89228-22-5. - S. 66-73

Tóthová, Zuzana: Radová klasika - Peter Hriň , Rovinka okr. Senec. In: Nové rodinné domy IX (2009). - Bratislava : Eurostav, spol.s.r.o. - ISBN 978-80-89228-22-5. - S. 52-57

Tóthová, Zuzana: Dom na suchom mieste. In: Nové rodinné domy X : september 2010. - Bratislava : Eurostav, spol.s.r.o. - ISBN 978-80-89228-27-0. - 62, 65, 67, 68

Tóthová, Zuzana: Malý veľký dom. In: Arch. - ISSN 1335-3268. - roč.15, č.11 (2010), 44, 46

Tóthová, Zuzana: Príjemné bývanie pri železnici. In: Arch. - ISSN 1335-3268. - roč.15, č.4 (2010), s. 32-36

Tóthová, Zuzana: Dom pri boroviciach - overená klasika? In: Arch. - ISSN 1335-3268. - roč.16, č.4 (2011), 40 – 42

Tóthová, Z.: O statickej doprave  In: Vízie mesta Detva. - Bratislava : STU v Bratislave, 2011. -  ISBN 978-80-227-3541-4

 

Publikácie v zborníkoch z vedeckých a odborných seminárov 

TÓTHOVÁ, Zuzana: Mestský hotel 2.polovice 20.storočia na Slovensku. 4.konferencia Architektura v perspektivě 2012, architektura a urbanismus 2.pol.20.století, Katedra architektury FAST VŠB – TU, Ostrava, 19.04. – 20.04.2012

TÓTHOVÁ, Zuzana: Stratégie a typológia v súčasnom navrhovaní mestského hotela. 1.ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou: Fenomén bývania v kontexte architektúry 21.storočia, Bratislava, FA STU, 27.novembra 2012

Tóthová, Zuzana (100%): Premeny funkcií občianskej vybavenosti. In: Premena funkcií. – Bratislava: SAS, 21.október 2004, s.14-16. Samostatná prílohy časopisu Projekt, revue slovenskej architektúry, roč. XLVI 

Tóthová, Zuzana (100%): Sociálno–ekonomické aspekty konverzie občianskych budov

Medzinárodné vedecké kolokvium: Premena funkcií, Bratislava, SAS, 30.-31. Máj           2005. – s.18-20, ISBN 80-88757-34-7

Tóthová, Zuzana (100%): Architektonická identita výpravných budov železničných  staníc. In: 2. Fórum koľajovej dopravy: medzinárodná konferencia : zborník prednášok. Vyd. 1. - Žilina : Žilinská univerzita, 2006. - 175 s., ISBN 80-8070-514-3  - (AZN)

Tóthová, Zuzana  (100%): Architektúra  výpravných budov železničných staníc v súčasnosti, medzinárodná konferencia: Verejná osobná doprava,  Bratislava,  18.-19.september 2008
 

Iné:

MIKUŠKOVÁ Dagmar, SELCOVÁ Ľubica, TÓTHOVÁ Zuzana: 1.ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia“ : FA STU, 27.12.2012, organizačný výbor

TÓTHOVÁ, Zuzana: výstava „re:LIVE“ sprievodná výstava konferencie „Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia“: FA STU, 26.11.2012 – 07.12.2013, kurátor výstavy

 

Architektonické štúdie a projekty /výber z tvorby/:


Tóthová, Z. – Ujetz, R.: Rekonštrukcia Kutscherfeldovho paláca pre účely Francúzskeho veľvyslanectva, konzulátu a Francúzskeho inštitútu v Bratislave, realizácia 

Tóthová, Z. – Ujetz, R.: Urbanisticko – zastavovacia a objemová štúdia na nemocnicu s poliklinikou, Moldava nad Bodvou

Tóthová Z.: Rekonštrukcia polikliniky Moldava nad Bodvou, pre stomatologické a pľúcne oddelenie, štúdia

Tóthová, Z. – Ujetz, R.: Objekt SSDZ – Holubyho ul.č.11, Bratislava, Veľvyslanectvo Tureckej republiky v SR. Riešenie atypických dverných prvkov – štúdia, realizácia

Tóthová, Z.: Rekonštrukcia rodinného domu, Ing.J.Koman, Donská ul. č.26, Záhorská Bystrica,  realizácia 

Tóthová, Z.: Záhradný dom, Dr.Sihelský, Sándora Petöfiho 4648/11, Dunajská Streda,  realizácia 

Tóthová, Z.:  Rodinný dom, manželia Brngálovci, Stupava,  realizácia 

Tóthová, Z. – Ujetz, R:  Rodinný dom, Devín,  úpravy   priestorov, exteriérové vstupné priestory,  realizácia 

Tóthová, Z.:  Bytový interiér, Bratislava,  úpravy  priestorov, realizácia

Tóthová, Z.: Interiér školy, Bratislava,  úpravy  priestorov,  realizácia

Jedlovský,M. – Ujetz,R. – Tóthová, Z.: Modernizácia budovy osobného prístavu Bratislava, architektonická súťaž 

 

V zahraničí: 

Tóthová, Z. – Röthlisberger, M.: Rekonštrukcia a dostavba rodinného domu, Liebefeld, Švajčiarsko, štúdia

Tóthová, Z. - Röthlisberger, M. : Rekonštrukcia a interíér bytového domu, Bern, Švajčiarsko, realizácia

Tóthová, Z. :  Bytový  interiér,  Olomouc,   realizácia