Prejsť na obsah
Ústav architektúry obytných budov

Adresa:

Ústav architektúry obytných budov

Nám. Slobody 19, 812 45 Bratislava

tel: +421 (2) 57 276 + klapka


Sekretariát:

Radoslava Trenčanská 

kancelária: 414, klapka:424, email:radoslava.trencanska@stuba.sk


Vedúca ústavu:

doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.

kancelária:412, klapka:421, email:andrea.bacova@stuba.sk


Zástupca vedúcej ústavu:

Ing. arch. Ľubomír Závodny, hosť. prof.

kancelária:419, klapka:429, email: lubomir.zavodny@stuba.sk


Pedagógovia:  

doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.

kancelária:415, klapka:425, email:lubica.selcova@stuba.sk

doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.

kancelária:415, klapka:425, email:zuzana.tothova@stuba.sk

Ing. arch. Michal Czafík, PhD.

kancelária:403, klapka:413, email:michal.czafik@stuba.sk

Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.

kancelária:416, klapka:426, email:stanislav.majcher@stuba.sk 

Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.

kancelária:417, klapka:427, email:jan.pavuk@stuba.sk

Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.

kancelária:418, klapka:428, email:branislav.puskar@stuba.sk 

Ing. arch. Edita Vráblová, PhD.

kancelária:418, klapka:428, email:edita.vrablova@stuba.sk

Ing. arch. Pavel Kosnáč

kancelária:331, klapka:376, email:pavel.kosnac@stuba.sk


Doktorandi:

1.ročník

Ing. arch. Radka Kubaliaková (Školiteľ: doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.)

Ing. arch. Matej Miškovský (Školiteľ: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.)

3.ročník

Ing. arch. Katarína Bergerová (Školiteľ: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.)

MArch Daniela Majzlanová (Školiteľ: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.)

Ing. arch. Bc. Katarina Brunet (Školiteľ: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.)

3.ročník (nadštandardná dĺžka štúdia):

Ing. arch. Michaela Kesanová (Školiteľ: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.)