Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

3. Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
č. 053130

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD. vedúci ústavu
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD.
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.
doc. Ing. Eva Kráľová, PhD.
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.
Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Ing.arch. Nina Bartošová, PhD.
Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Ing. arch. Katarína Vošková, PhD.
Mgr. Danica Šoltésová, PhD.
Ing. arch. Michal Ganobjak, PhD.
Ing. arch. Štefan Bekeš, PhD.

 

Sekretariát:

Alica Smrčková

Interní doktorandi

Ing. arch. Silvia Cejková
Ing. arch. Roderik Zetocha
Mgr.art. Martin Varga
Ing. arch. Kristína Kalašová
Ing. arch. Lívia Šišláková
Ing. arch. Michal Janák
Ing. arch. Ing. Martin Dubiny
Ing. arch. Anna Gondová
Ing. arch. Eva Šperka   
Ing. arch. Štefan Bekeš
Ing. arch. Eva Belláková
Ing. arch. Tereza Bartošíková
Mgr. art. Martin Zaiček
Ing. arch. Ivan Klas
Ing. arch. Martin Jančok
Ing. arch. Liana Rosinová
Mgr. Katarína Ondrušová

 

Externí doktorandi

Ing. arch. Peter Kasman 
Mgr. Michaela Kalinová
Ing. arch. Soňa Štepánová
Mgr. akad. arch. Ing. Ján Studený
Mgr. Anna Paulinyová
Ing. arch. Michal Pasiar

Späť na úvodnú stránku ústavu