Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

3. Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
č. 053130

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD. vedúci ústavu
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD.
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.
doc. Ing. Eva Kráľová, PhD.
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.
Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Ing.arch. Nina Bartošová, PhD.
Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Ing. arch. Katarína Vošková, PhD.
Mgr. Danica Šoltésová, PhD.
Ing. arch. Michal Ganobjak, PhD.

 

Sekretariát:

Alica Smrčková

Interní doktorandi

Ing. arch. Silvia Cejpková
Mgr. art. Martin Varga
Ing. arch. Kristína Kalašová
Ing. arch. Lívia Šišláková
Ing. arch. Michal Janák
Ing. arch. Ing. Martin Dubiny
Ing. arch. Anna Gondová
Ing. arch. Eva Šperka   
Ing. arch. Tereza Bartošíková
Mgr. art. Martin Zaiček
Ing. arch. Martin Jančok
Mgr. Katarína Ondrušová
Ing. arch. Monika Bočková
Ing. arch. Patrik Baxa

 

Externí doktorandi

Ing. arch. Peter Kasman 
Mgr. Michaela Kalinová
Ing. arch. Soňa Štepánová
Mgr. Anna Paulinyová

Späť na úvodnú stránku ústavu