Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Nadežda Hrášková


STATUS

PEDAGÓG

KONTAKTNÉ ÚDAJE

doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.

Pracovný telefón:  57276353

Miestnosť č. : 203

Email: hraskova@fa.stuba.sk, nadezda.hraskova@gmail.com

KONZULTAČNÉ HODINY                                                                                             

podľa dohody kontakt emailom

ŠPECIALIZÁCIA

obnova pamiatkových objektov a nová tvorba v historickom prostredí 

architektonicko-umelecké výskumy a prieskumy v spolupráci

dejiny architektúry a umenia renesancie a baroka

ľudová architektúra                                                                                                

ČLENSTVO                                                                                                                     

Slovenská komora architektov, AA

ICOMOS

 VZDELANIE

2008 - FA STU - docent

1983 - FA STU - PhD.

1976 - FA STU - Ing. arch. VÝUČBA

VEDECKÁ ČINNOSŤ

VYBRANÉ PUBLIKÁCIE

VYBRANÉ PROJEKTY

AKTIVITY