Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Prednášky a semináre                                                                                            

51205-5B - Obnova Pamiatok                                                                                        FA –ZS

1_USAU_AU -Úvod do architektúry a urbanizmu                                                         FA - ZS

1_DKA2_K - Dejiny architektúry a umenia II. /G                                                           FA - LS

2_RET7_AU - Regionalita a tradície PV/G                                                                       FA - ZS

2_VOP5_A - Vybrané problémy obnovy pamiatkových objektov a súborov                 FA - LS

Vybrané prednášky pre UTV pri STU v odboroch: Dejiny architektúry a umenia, Architektúra a urbanizmus, od  1998

Prednáška pre UTV UK v Bratislave – všeobecný ročník, od r. 2005

Ateliéry                                                                                                         

1_AN4_AU - Ateliér IV malý - obnova pamiatok                                                            FA –LS

1_AN7M5_AU - Ateliér navrhovania VII (modul M 5)                                                    FA -ZS

2_AT3_A - Ateliér III.                                                                                                       FA - LS

AT VIII. – záverečná Bc práca - 1. stupeň štúdia FA - LS

Preddiplomový  a diplomový projekt, inž. štúdium