Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

docent Andrej Botek

STATUS

DOCENT

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Pracovný telefón:  +421 (2) 572 76 352
Miestnosť č. : 202
Email: andrej.botek@stuba.sk, and.botek@gmail.com
Konzultačné hodiny:

utorok 11:00 - 12:00 hod.

ŠPECIALIZÁCIA

dejiny a teória architektúry a umenia
rekonštrukcie pamiatok, metodika pamiatkovej obnovy a reštaurovania
architektonicko – historické a umelecko – historické výskumy
ikonografia, ikonológia, sakrálne umenie a sakrálna architektúra
symbolika,výtvarná tvorba, ilustrácie, sekty a nové náboženské hnutia

VZDELANIE

2014 : FA STU - Doc.
2005 : FA STU - PhD.
2002 : RKCMBF UK - Mgr.
1982 : SvF SVŠ - Ing. arch.

VÝUČBA

VEDECKÁ ČINNOSŤ

VYBRANÉ PUBLIKÁCIE

VYBRANÉ PROJEKTY