Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

STATUS

PROFESOR
ZÁSTUPKYŇA VEDÚCEHO ÚSTAVU

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Pracovný telefón:  02 572 76 358
Miestnosť č. : 215
Email: pohanicova@fa.stuba.sk; jana.pohanicova@stuba.sk                                  
Konzultačné hodiny:

utorok 10:00 - 11:00 hod.

ŠPECIALIZÁCIA

dejiny architektúry dlhého 19. storočia
biografický výskum osobností : architekti, stavitelia, mecenáši
osobnostné poznávanie vzniku architektonických diel
modelovanie a digitalizácia kultúrneho dedičstva

ČLENSTVO                                                                                                                      

členka Vedeckej a umeleckej rady Fakulty architektúry STU v Bratislave
členka redakčnej rady časopisu ALFA
predsedníčka odborovej komisie pre študijný program 3. stupňa štúdia 5.1.1 architektúra a urbanizmus

VZDELANIE

2015 - FASTU     -  profesorka                                                                          
2006 - FA STU   docentka                                                                                         
2003 - FA STU    -  PhD.
1999 - KIPP STU - absolventka VŠ pedagogiky                                 
1989 - FA STU    -  Ing. arch.


VÝUČBA

VEDECKÁ ČINNOSŤ

VYBRANÉ PUBLIKÁCIE

VYBRANÉ PROJEKTY