Prejsť na obsah
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry

Výber z tém zadaní predchádzajúcich rokov:

Ateliér III Bc. štúdia:
Polyfunkčný objekt Žilinská, Bratislava
Visuté záhrady, Bratislava
Univerzitné kongresové centrum, Bratislava

Ateliér VI modulu M6:
"Udržateľné susedstvo", Nottingham (súťaž ISOVER) a ďalšie súťažné zadania tejto súťaže
"Lesná škola" v štandarde pasívneho domu (súťaž Xella) a ďalšie súťažné zadania tejto súťaže
Ekologicky ladené výrobné a školiace centrum
Komárňanská pevnosť, Mlyn Dechtice
Digitálna architektúra
Efektívne bývanie v Dúbravke (projekt OIKODOMOS)
Bývanie - solárne domy   ... a iné

Ateliér III Ing. štúdia:
Informácie  neskôr...

Ateliér II Ing. štúdia:
Adaptácia NKP Mudrochovho mlyna v Dechticiach pre účely vzdelávacieho centra
(doc. J.Gregorová). Predmetom riešenia je  rehabilizácia povodného vodohospodárskeho  systému súvisiaceho s lokalitou mlyna a adaptácia objektu pre vzdelávanie, prechodné ubytovanie, infocentrum.
Solárna architektúra (Prof. j.Keppl, arch. K. Macháčová)
Modulárna výstavba (erch. L. Krajcsovics)
Housing and Proximity (arch. H, Pifko). Zadanie vychádza z témy projektu Oikodomos. Ide o hľadanie filozofie a foriem bývania pre rozvoj miest (ako efektívnejšej náhrady za súčasné formy extenzívnej zástavby predmestí sa satelitov) na pomedzí bývania v rodinnom resp. v bytovom dome a s dôrazom na kvalitu života a energetickú efektívnosť - ale aj vlastná interpretácia návvu témy "Bývanie a blízkosť" je možná.
Ekologicky autentická architektúra (prof. R. Špaček, asistent arch. L Šíp) Cieľom ateliérovej práce bude návrh ekologickej, resp. energeticky efektívnej architektúry. Konkrétna lokalita zadaná nie je; v rámci okrajových podmienok bude zadané iba klimatické pásmo, v ktorom by architektúra mala byť lokalizovaná. Z hľadiska veľkosti pôjde o rodinný dom, resp. malý bytový dom (napríklad štvorbytovka). Podmienkou bude, aby navrhovaný objekt spĺňal kritériá ekologickej a energetickej udržateľnosti.
Qhatu Hotel Chain (arch. T. Varga). Ide o hotel - novy koncept ubytovania s prepojenim na miestne tradicie a miestnych ludi. viac interakcie medzi navstevnikmi a miestnym obyvatelstvom. typologicky a koncepcne viac vysvetli Ing. arch. Tomas Jurdak.
Rekonštrukcia MŠ v Modre (arch. H. Pifko, info D. Bartoš). Prestavba materskej školy v Modre s cieľom dosiahnuť štandard pasívneho domu v realistickom riešení.

Diplomový projekt: 

Navrhované témy diplomových projektov
Arch. H. Pifko: Polyfunkčný objekt ako mestotvorný prvok Návrh polyfunkčného objektu v mestskej zástavbe s dôrazom na uplatnenie princípov zelenej architektúry. Efektívna architektúra v revitalizovanom prostredí Téma inšpirovaná zadaním aktuálnej súťaže Isover . Bývanie na okraji Interpretácia témy je voľná - okraj zrázu, mesta, architektúry či spoločnosti. Škola 2020 Návrh školy blízkej budúcnosti (či jej rekonštrukcia) v štandarde efektívnosti, ktorý bude vyžadovaný o šesť rokov. Autonómna architektúra Návrh rekreačného objektu (napr. horskej chaty) bez potreby doávania energie "zvonka".

 

Z tém zadaní 2010-2011:

Letný semester 

Ateliér II Ing. štúdia: (doc. R. Šutovský, arch. H. Pifko)

Adaptácia NKP Mudrochovho mlyna v Dechticiach pre účely vzdelávacieho centra (doc. J.Gregorová) Predmetom riešenia je
- rehabilizácia povodného vodohospodárskeho  systému súvisiaceho s lokalitou mlyna,
- adaptácia objektu pre vzdelávanie, prechodné ubytovanie, infocentrum. Celý areál je riešený s ohľadom na prezentáciu a zachovanie kultúry predkov.
- celý areál navrhovať s dôrazom na ekologický koncept riešenia vo všetkých dimenziách. Ak to bude možné, využiť pre tieto účely aj pôvodný vodohospodársky systém mlynského areálu

Solárna architektúra (Prof. j.Keppl, arch. K. Macháčová)

Modulárna výstavba (erch. L. Krajcsovics)

Housing and Proximity (arch. H, Pifko)
Zadanie vychádza z témy projektu Oikodomos. Ide o hľadanie filozofie a foriem bývania pre rozvoj miest (ako efektívnejšej náhrady za súčasné formy extenzívnej zástavby predmestí sa satelitov) na pomedzí bývania v rodinnom resp. v bytovom dome a s dôrazom na kvalitu života a energetickú efektívnosť - ale aj vlastná interpretácia návvu témy "Bývanie ablízkosť" je možná.

Ekologicky autentická architektúra (prof. R. Špaček, asistent arch. L Šíp)
Cieľom ateliérovej práce bude návrh ekologickej, resp. energeticky efektívnej architektúry.
Konkrétna lokalita zadaná nie je; v rámci okrajových podmienok bude zadané iba klimatické
pásmo, v ktorom by architektúra mala byť lokalizovaná. Z hľadiska veľkosti pôjde o rodinný dom,
resp. malý bytový dom (napríklad štvorbytovka). Podmienkou bude, aby navrhovaný objekt spĺňal
kritériá ekologickej a energetickej udržateľnosti; budeme sa preto zaoberať kategóriami ako sú
nízkoenergetické, energeticky pasívne či nulové domy. V rámci konzultácií budeme diskutovať
o ekologickej architektúre, o jej energetickej efektívnosti a hlavne o jej architektonickom výraze.
Zvykli sme si, že ak architektúre priradíme akékoľvek adjektívum, tak toto bude predstavovať
určitý súbor vlastných vonkajších znakov, ktoré sú pre túto architektúru charakteristické. Dnes je
pomerne jednoduché identifikovať autentickú gotickú, renesančnú či modernú architektúru. Aký
výrazový aparát či súbor vonkajších znakov je však vlastný architektúre s adjektívom „ekologická“?
Bude vôbec možné niekedy rozlišovať autentickú ekologickú architektúru?
Súčasťou zadania bude niekoľko výrazových znakov o ktorých tvrdíme, že sú pre ekologickú
architektúru charakteristické. Týmito znakmi môže byť napríklad jednoramenné priame schodisko,
horizontálne pôsobenie fasády či celková kompaktnosť architektúry. S týmito znakmi budeme
pri návrhu architektúry aktívne pracovať.

... (Mgr.art. M. Uhrík)

Qhatu Hotel Chain (arch. T. Varga). Ide o hotel - novy koncept ubytovania s prepojenim na miestne tradicie a miestnych ludi. viac interakcie medzi navstevnikmi a miestnym obyvatelstvom. typologicky a koncepcne viac vysvetli Ing. arch. Tomas Jurdak.

Rekonštrukcia MŠ v Modre (arch. H. Pifko, info D. Bartoš). Prestavba materskej školy v Modre s cieľom dosiahnuť štandard pasívneho domu v realistickom riešení.

Témy diplomových projektov

Arch. H. Pifko: Polyfunkčný objekt ako mestotvorný prvok Návrh polyfunkčného objektu v mestskej zástavbe s dôrazom na uplatnenie princípov zelenej architektúry. Obytný blok v revitalizovanom areáli Dimitrovka-sever Návrh štruktúry zástavby a následne jej fragmentu (obytného bloku) v revitalizovanom území Dimitrovka-sever v Bratislave s využitím princípov navrhovania architektúry ohľaduplnej k prostrediu. Bývanie pre seniorov vo vidieckom prostredí Návrh bývania pre seniorov v revitalizovanom vidieckom prostredí obce Radošovce v nadväznosti na ďalšie rekonštruované objekty či priestory. Aquapark v rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda Návrh aquaparku a súvisiacich aktivít v rozostavanom rekreačnom areáli Kurinec pri Rimavskej sobote na základe prehodnotenia pôvodného urbanistického konceptu a s dôrazom na uplatenenie prvkov "zelenej" architektúry. 

Staršie zadania: 

Ateliér II Ing. štúdia:
Menšinové bývanie (H.Pifko, J. Gregorová...)

Ateliér III Bc. štúdia: (prof. R. Špaček)

Ateliér VI modulu M6:
Prestavba skladu v Paríži
(súťaž ISOVER, at. bc. M6, info H. Pifko) ;
Efektívne bývanie v Dúbravke
(projekt OIKODOMOS, at. bc. M6, predbežné info tu: téma. lokalita, dwg, plagát, funkcie, limity, zadanie. Ďalšie info H. Pifko) ;
Bývanie - solárne domy
 (Info a podklady K. Macháčová)

 

Staršie témy diplomových projektov

Rehabilitácia územia bytovej zástavby v rámci OP Banská Štiavnica - pod Kalváriou - aplikácia nízkoenergetických domov v území s vysokým potenciálom kultúrno-historických determinantov. Práca je spojená s výjazdom do BŠ a krátkym pracovným workshopom. (info doc. J. Gregorová)
Re-urbanizácia (dezurbanizácia a "urban sprawl" sú už aj naším problémom, zadaním je hľadanie odpovede na tento problém, ponuka alternatívy v podobe nového atraktívneho, kvalitného mestského bývania - info H. Pifko)
Alternatívy pre udržateľnú architektúru (demonštratívne využitie "alternatívnych" technológií a materiálov ako inšpirácia pre zmenu prístupov k stavaniu v rôznych typologických druhoch, prípadne aj architektúra v extrémnych podmienkach či formách - info H. Pifko)
Sivé zóny Bratislavy - vízia globálnej dediny (podrobnosti k zadaniu tu, info M. Uhrík)
... a ďalšie témy - informácie u jednotlivých pedagógov...