Prejsť na obsah
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb

Vedúci ústavu:

Ing. Roman Rosina

Zástupca vedúceho ústavu:

 Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.

Sekretariát:

Bc. Monika Mešťánková

monika.mestankova@stuba.sk

tel.:  +421 2 572 76 325

fax:  02/ 529 64 996