Prejsť na obsah
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb


Vedúci ústavu:   
     Ing. Roman Rosina   
     
Sekretariát:   
  Bc. Monika Mešťánková  
     
Zamestnanci :  
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič , PhD. odborný profil    
doc. Ing. Mária Budiaková, PhD. odborný profil
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, PhD. odborný profil
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD. odborný profil
Ing. arch. Andrej Alexy, hosť. prof.  odborný profil
Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.   odborný profil
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD. odborný profil
Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD. odborný profil
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. odborný profil
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.   odborný profil
Ing. arch. Ing. Martin Dubiny odborny profil

Interný doktorand :

      Dipl - Ing. Michal Vanek

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť na úvodnú stránku ústavu >>>