Prejsť na obsah
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb


Vedúci ústavu:   
     doc. Ing. arch. Ján Ilkovič , PhD. odborný profil      
     
Sekretariát:   
  Bc. Monika Zaťková  
     
Zamestnanci:   
doc. Ing. Mária Budiaková, PhD. odborný profil
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, PhD. odborný profil
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD. odborný profil
Ing. arch. Andrej Alexy, hosť. prof.  odborný profil
Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.   odborný profil
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD. odborný profil
Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD. odborný profil
Ing. arch. Andrej Maciak, PhD. odborný profil
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. odborný profil
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.   odborný profil

Interní doktorandi: 

Ing. arch. Gabriela Rolenčíková  odborný profil 
Ing. arch. Soňa Tóthová odborný profil
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť na úvodnú stránku ústavu >>>