Prejsť na obsah
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb

Vedúci ústavu: 

Ing. Roman Rosina

Sekretariát: 

Bc. Monika Mešťánková

Pedagógovia:

Ing. arch. Andrej Alexy

Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.

doc. Ing. Mária Budiaková, PhD.

Ing. arch. Ing. Martin Dubiny

Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.

doc. Ing. arch. Ján Ilkovič , PhD.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, PhD.

doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD.

Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.

Doktorandi:

Ing. arch. Eva Vdolečková

Späť na úvodnú stránku ústavu >>>