Prejsť na obsah
Ústav urbanizmu a územného plánovania

CPH

Študenti, ak mate skutočne dobré projekty z urbanistických ateliérov, spracované v tomto akad. roku, prihláste ich do súťaže o Cenu prof. Hrušku. Vyplnenú >> prihlášku dajte podpísať vášmu pedagógovi (skontrolujte, či má váš projekt kompletný) a odovzdajte ju na sekretariát nášho ústavu (ÚUÚP) - každoročne v priebehu júna. 


/ štatút ceny

/ podoba ceny

Vyhodnotenie súťaže

/ akad.rok 2017/2018
/ akad.rok 2015/2016
/ akad.rok 2014/2015
/ akad.rok 2013/2014
/ akad.rok 2012/2013
/ akad.rok 2011/2012

/ akad.rok 2010/2011
/ akad.rok 2009/2010

Galéria víťazných prác
/ akad.rok 2010/2011
/ akad.rok 2007/2008

O prof. Hruškovi
/ biografia a tvorba
/ článok 1
/ článok 2