Prejsť na obsah
Ústav urbanizmu a územného plánovania

Vedúci:
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. 
 
Zástupkyňa vedúceho:
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD. 
 
Mimoriadna profesorka:
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.  
 
Emeritný profesor:
Prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD.
 
Odborní asistenti:
Ing. arch. Katarína Boháčová, PhD.
Ing. Katarína Gécová, PhD.
Bc. Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD. 
Ing. arch. Eva Putrová, PhD.
Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD. 
Ing. arch. Ivan Stankóci, PhD.
Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD.
 
Vedecko-výskumní pracovníci:
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. 
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
 
Interní doktorandi:
Ing. arch. Ivana Bradová
Ing. arch. Peter Horák
Ing. arch. Mirwais Fazli
Ing. arch. Daniel Furdík
Ing. arch. Andrea Lacková
Ing. arch. Ladislav Michalka
Ing. arch. Ivan Siláči 
Ing. arch. Ján Urban
 
Doktorandi:
Ing. arch. Alena Bindzárová
Ing. arch. Karol Görner
Ing. arch. Pavlína Kolcunová
Ing. arch. Michal Marcinov
Ing. arch. Kristína Staněková
 
Sekretárka: 
Ružena Šubinová 


Späť na úvodnú stránku ústavu >>>