Prejsť na obsah
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Vedúci ústavu:
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. 
 
Zástupkyňa vedúceho:
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD. 
 
Mimoriadna profesorka :
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., mim. prof. 
 
Emeritný profesor :
Prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD.
 
Odborní asistenti:
Ing. arch. Katarína Boháčová, PhD.
Ing. Katarína Gécová, PhD.
Bc. Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD. 
Ing. arch. Eva Putrová, PhD.
Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD. 
Ing. arch. Ivan Stankoci, PhD.
Ing. arch. Karol Görner, PhD.
 
Vedecko-výskumní pracovníci:
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. 
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
 
Interní doktorandi:
Ing. arch. Miloš Diežka
Ing. arch. Ján Urban
Ing. arch. Ivana Bradová
Ing. arch. Andrea Lacková
Ing. arch. Viktor Kasala
Ing. arch. Oto Nováček 
 
Externí doktorandi
Ing. arch. Daniel Furdík
Ing. arch. Ladislav Michalka
Ing. arch. Mirwais Fazli
 
Sekretariát: 
Katarína Grúberová 

Späť na úvodnú stránku ústavu >>>