Prejsť na obsah
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Vedúci ústavu:
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. 
 
Zástupkyňa vedúceho:
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD. 
 
Mimoriadna profesorka :
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., mim. prof. 
 
Emeritný profesor :
prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD.
 
Docenti :
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. 
 
Odborní asistenti:
Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Ing. Katarína Gécová, PhD.
Ing. arch. Karol Görner, PhD.
Bc. Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD. 
Ing. arch. Eva Putrová, PhD.
Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD. 
Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD.
 
Vedecko-výskumní pracovníci:
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
  
Interní doktorandi:
Ing. arch. Ivana Bradová
Ing. arch. Miloš Diežka
Ing. arch. Daniel Furdík
Ing. arch. Viktor Kasala
Ing. Olena Lemak
Ing. arch. Ladislav Michalka
Ing. arch. Oto Nováček 
Ing. arch. Andrea Šeligová
Ing. arch. Dominika Štrbíková
Ing. arch. Ján Urban 
  
Externí doktorandi
-
 
Sekretariát: 
Bc. Wanda Krajčovičová
tel. 02/ 57276271

Späť na úvodnú stránku ústavu >>>