Prejsť na obsah
Ústav urbanizmu a územného plánovania

Ústav urbanizmu a územného plánovania FA STU v Bratislave si ako nosnú tému svojho ateliéru urbanistickej tvorby v 1. roku inžinierskeho štúdia zvolil problematiku mesto a rieka. V rámci tejto témy boli pripravené zadania z lokalít miest Bratislavy, Ružomberka, Trenčína a Žiliny. Zadanie ateliérových prác pre Trenčín ústav súčasne spracoval ako súčasť podujatia akcie Trenčín si Ty, v rámci ktorej vznikla téma Trenčín – mesto na rieke. Na túto tému sa prihlásilo 29 študentov, ktorí vytvorili 13 autorských dvojíc a jednu trojicu, odovzdaných bolo 12 prác. Do akcie sa zapojila aj Fakulta architektury VUT v Brne. Mesto Trenčín poskytlo podklady a v septembri usporiadalo workshop. V priebehu ateliéru prebehli dve kontroly rozpracovanosti a ateliér bol 10. a 11. januára ukončený obhajobou za účasti zástupcov mesta. Z prác si mesto na podrobnejšiu prezentáciu vybralo 5 riešení, ktoré študenti verejne prezentovali 18.1.2013 v kine Metro v Trenčíne. Všetkých 12 prác študentov je formou postra, portfólia a  modelu vystavené do konca februára v Centre rozvoja bývania mesta, kde má verejnosť možnosť vybrať si najsympatickejšiu prácu – odmena bude urbanistická – vyhliadkový let nad mestom. K podujatiu pripraví ústav aj katalóg aktuálnych ako aj niektorých „historických“ prác ústavu s problematikou mesta a rieky. Viac o akcii Trenčín si Ty sa dozviete na www.trencinsity.sk. Študenti svojou prácou naplnili aj naše domáce heslo – denne trocha urbanizmu nezaškodí organizmu.
Katalóg študentských prác - 1. časť 2. časť

Galéria študentských prác

Bc. T.Bočkayová, Bc. L.Bátovská, (Ing.arch. Bašová) Bc. P.Bošácky, Bc. D.Huttová (doc. Vitková, Ing.arch. Hanáček) Bc. T.Čendulová, Bc. M.Demková (Ing.arch. Sopirová)
Bc. D.Hricová, Bc. M.Jendrálová (Ing.arch. Boháčová) Bc. V.Kočanová, Bc. Z.Krnáčová (doc. Vitková, Ing.arch. Hanáček) Bc. J.Kočiško, Bc. A.Kosík (doc. Nagy)
Bc. S.Somošová, Bc. J.Marinicová (doc. Nagy) Bc. J.Melicherčík, Bc. K.Szabó (doc. Vitková, Ing.arch. Hanáček) Bc. J.Slameň, Bc. D.Špilák (Ing.arch. Boháčová)
Bc. A.Fabo, Bc. M.Truba (doc. Vitková, Ing.arch. Hanáček) Bc. L.Radošovský, Bc. B.Poľanská (Ing.arch. Boháčová) Bc. R.Demeter, Bc. K.Duchoslavová (Ing.arch. Sopirová)