Prejsť na obsah
VERTIKÁLNE ATELIÉRY: DIZAJN

AKTUÁLNE TERMÍNY A INFORMÁCIE K ZS 2020/2021:
viď úvodnú stránku VA...

Ateliér Baláž

Ateliér je zameraný na témy inšpirujúceho životného štýlu (inkluzívneho/exkluzívneho navrhovania), inšpirujúcej mobility/elektromobility (študentské s...

Ateliér Humaj

Navrhnúť dobrý produkt predpokladá, aby tvorca mal rozsiahlejšie vedomosti z oblasti dizajnu, ktoré by nevyhnutne mali byť prepojené s primeraným tale...

Ateliér Kotradyová / Kočlík

Ateliér je zameraný ťažiskovo na oblasť interiérovej tvorby. Projektuje a skúma interiér a jeho súčasti ako životného priestoru, z hľadiska prevádzko...

Ateliér Králik

Aktívny kontakt s materiálom posúva proces z imaginácie do reálnych proporcií. Ateliér sa bude sústreďovať na pochopenie priemyselnej produkcie, remes...

Ateliér Lipková

Ateliér TR1MTAB je zameraný na aplikovaný dizajnérsky výskum a spoluprácu s praxou v oblasti nových ekonomických modelov a obehového hospodárstva.

Ateliér Olah / Lipková

MX.LAB je vertikálny ateliér a výskumné pracovisko zamerané na dizajnérsky výskum a vývoj v rýchlo sa meniacej oblasti osobnej mobility.

Ateliér Paliatka

Ateliérové témy sú zamerané na spoluprácu s praxou, nevyhýbajú sa ani experimentu...