Prejsť na obsah
Veda a výskum

Odbory habilitačného a inauguračného konania na FAD STU

 • Architektúra a urbanizmus
 • Dizajn

 

Kvalifikačná komisia FAD STU

 • termín najbližšieho zasadnutia KK: utorok 16.11.2021 o 11:00
  • odovzdanie podkladov: do 9.11.2021 do 14:00

 

Kritériá na habilitácie docentov a na vymenovanie profesorov na STU v Bratislave podľa §12, článok 1, písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z.

- platné od 25.02.2021

- platné do 25.02.2021:

 

  Náležitosti a usmernenia k habilitačnému konaniu na STU

   

  Vymenúvacie/inauguračné konania - ukončené:

       

      Habilitačné konania - ukončené: