Prejsť na obsah
Veda a výskum

Návrh koncepcie vedy a výskumu na FA STU je reakciou na potrebu zvyšovania kvality, zabezpečenie udržateľnosti a konkurencie-schopnosti vedecko - výskumnej činnosti na jej pôde.
Koncepcia má za cieľ podporiť kreovanie excelentných vedeckých tímov, podporu publikovania výsledkov výskumu a umeleckej tvorby, zvýšenie tokov finančných prostriedkov do rozpočtu fakulty, ako aj zefektívnenie podávania grantových žiadostí.