Prejsť na obsah
Veda a výskum

Ing. arch. Ján Legény, PhD.
prodekan pre vedu a výskum 
Tel.: +421 905 327 952
E-mail:  jan.legeny@stuba.sk

Ružena Šubinová
evidencia vedecko-výskumnej činnosti, habilitačné a inauguračné konania
Tel.: +421 2 57 27 62 11
E-mail:  subinova@fa.stuba.sk

Bc. Zuzana Miháliková, BSBA
projektová manažérka (vedecko-výskumné granty)
Tel.: +421 918 731 329
E-mail:  mihalikova@fa.stuba.sk

RNDr. Juraj Paučula
projektový manažér (umelecké a kultúrne granty)
Tel.: +421 910 979 692
E-mail:  paucula@fa.stuba.sk