Prejsť na obsah
AKTUALITY VaV

prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
prodekan pre vedu a výskum a doktorandské štúdium
Tel.: +421 2 57 27 64 53
E-mail:  robert_spacek@stuba.sk

Ružena Šubinová
evidencia vedecko-výskumnej činnosti, habilitačné a vymenúvacie konania
Tel.: +421 2 57 27 62 11
E-mail:  subinova@fa.stuba.sk

Mgr. Soňa Wagnerová
projektová manažérka
Tel.: +421 2 57 27 61 48; 0918 665 002
E-mail:  sona.wagnerova@stuba.sk