Prejsť na obsah
Veda a výskum

Performatívne umenie odrážajúce hlavné témy projektu EMIA. Cieľom tejto činnosti je rozvíjať spoluprácu, ktorá by podporila vznik skutočného umeleckého diela predstavujúceho rozdiely medzi dvoma regiónmi (slovenskými a partnerskými krajinami), pokiaľ ide o starnutie spoločnosti. Ide o výskumnú úlohu premietnutú do podoby dokumentárneho divadla, ktorá zároveň vyvoláva pocit „živej pamäti a múdrosti“ z pohľadu diskurzu o spoločenských a politických udalostiach. Výkonní umelci pokryjú celé spektrum ľudí zo všetkých vrstiev spoločnosti narodených v 30. – 40. rokoch 20. storočia, generácia nazývaná „tichá generácia“. Inscenácia Dekameron / Silent Generation je kolážou piatich medzigeneračných dialógov. Analyzuje dôležitosť seniora v spoločnosti z viacerých perspektív; jeho pamäť, nadhľad a skúsenosť. Koncept inscenácie vznikol ešte pred pandémiou. Tá (napokon) do výsledného tvaru priniesla nové významové vrstvy.

Réžia, koncept, performancia: Peter Mazalán
Hudobná réžia a dramaturgia, dirigovanie, spev: Eva Šušková
Dramaturgická spolupráca: Miro Dacho
Pohybová spolupráca: Petra Fornayová
Účinkujú: Magdaléna Blahušiaková, Milada Synková, Jana Oľhová, Annamária Janeková, Veronika Kita Mazalánová, Francesco Machats, Jakub Mitrík,
Členovia Speváckeho zboru mesta Bratislavy
Foto: Jakub Gulyás
Grafika: Matej Lacko

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, BSK a Grant EHP a Nórska: projekt Empathy in Arts; EMIA. Partnermi projektu sú Fakulta architektúry a dizajnu STU a Štúdio 12.