Prejsť na obsah
Verejnosť

KURZ  KRESLENIA  2021

Kurz kreslenia je už plne obsadený!


Kurz kreslenia na Fakulte architektúry a dizajnu v Bratislave je vzdelávací program pre verejnosť vhodný pre záujemcov o štúdium architektúry, dizajnu, umenia.

Forma výučby: Výučba prebieha formou cvičení 1 krát týždenne po 3 vyuč. hodiny. (10 cvičení)
Termín výučby: Zimný semester akad. rok 2021/2022
predbežne v piatok od 17.00 hod. (1. skupina), sobota od 9.00 hod. (2. skupina).
Začiatok výučby piatok 10. september 2021, sobota 11. september 2021.
Upozornenie: Forma a termíny výučby sú zatiaľ vzhľadom na aktuálnu situáciu predbežné a
môžu sa upresňovať na začiatku septembra podľa rozvrhu a aktuálnych hygienických nariadení. 
Miesto konania: FAD  STU v Bratislave, Nám. slobody 19, 2. posch., kresliareň, č. dv. 224.
Program: Kresba zátišia. Kompozícia, proporcie, lineárna perspektíva, zobrazenie a perspektíva geometrických  a organických foriem v priestore. Busta. En face, profil, trištvrte profil. Lineárna a tónovaná kresba. 
Cena kurzu: 220,- EUR
IBAN: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
vs: 6128, v poznámke meno účastníka

Viac informácií:

Garant: Mgr. art. Eva Ploczeková ArtD.   0903 45 34 45, eva.ploczekova@stuba.sk


Prípravné kurzy modelovania pre verejnosť
Prípravný kurz mmodelovania je vhodný pre záujemcov o štúdium dizajnu.

Jednotlivé stretnutia sú venované vybraným problematikám v oblasti modelovania a dizajnu. Teoretické a praktické cvičenia majú za cieľ zoznámiť záujemcov s 2D a 3D zobrazovaním, navrhovaním a modelovaním objektov dennej potreby.

- Prípravný kurz (pravidelný týždenný kurz pre stredoškolákov)
- Vyskúšaj si svoj talent (kurz simulácií talentových skúšok)
- Talent v kocke (rýchlokurz, 2 dni)
- Talent z diaľky (externé konzultácie prác)