Prejsť na obsah
Verejnosť

Fakulta architektúry STU v Bratislave, Ústav výtvarnej tvorby a multimédií pripravuje
v rámci programov ďalšieho vzdelávania   kurz  digitálneho modelovania a vizualizácie v programoch SketchUp a V-Ray.
Program je vhodný pre študentov FA STU.

Termín výučby:
Zimný semester akad. rok 2018/2019 (november - december)

Informácie a prihláška telefonicky/ mailom: 0918 665 045/ viera.joklova@stuba.sk

Garant: doc.Ing.arch.Viera Joklová, PhD.